Aan de slag met mobiliteitsgeluk!

24 juni 2021


Samenwerking Mobiliteitsalliantie en De Verkeersonderneming

Wat kunnen we doen om mobiliteitsgeluk en inclusieve mobiliteit te bevorderen? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het onderzoek waarin de Mobiliteitsalliantie en De Verkeersonderneming samen optrekken. Het doel van het onderzoek is het creëren van betrouwbare en richtinggevende data over mobiliteitsgeluk. Hierbij wordt de mobiliteitsgelukstest ingezet, een test die De Verkeersonderneming al eerder ontwikkelde. “De Mobiliteitsalliantie pleit voor een mobiliteitstransitie waarbij ook inclusieve mobiliteit een belangrijke rol speelt. Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn, zonder beperkingen. We hopen met dit onderzoek concreter beeld te krijgen bij wat we nodig hebben om daar naartoe te groeien,” aldus de Mobiliteitsalliantie.

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Mobiliteitsalliantie en De Verkeersonderneming. De Mobiliteitsalliantie zet de Mobiliteitsgeluktest uit onder panels van enkele leden en De Verkeersonderneming analyseert de uitkomsten. We zijn blij als het onderzoek ons enerzijds meer inzicht geeft in de ervaren mobiliteitsgeluk in Nederland: wat zijn eventuele verschillen zijn tussen steden, tussen steden en meer landelijke gebieden en wat is het effect van demografische verschillen? En, anderzijds als het onderzoek inzicht geeft in wat het te verwachten effect is van een mobiliteitstransitie op mobiliteitsgeluk, zodat gehandeld kan worden naar mogelijke nadelige effecten.

Het onderzoek start ergens de komende periode en zal eind van de zomer 2021 afgerond zijn.

De Mobiliteitsgeluktest bestaat al langer en is door De Verkeersonderneming ontwikkeld als instrument om te meten welke invloed mobiliteit of juist het gebrek eraan heeft op het geluk van mensen. Daarnaast kun je met deze test ook inzichten vergaren in locaties/doelgroepen die vervoersarmoede ervaren en daar met projecten/beleid op inspelen. Kijk voor meer informatie over mobiliteitsgeluk en de test op: www.mobilityhappiness.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.