ANWB haakt aan bij pilot rijgedrag Rotterdam

12 september 2017


Maximaal 250 automobilisten in de Rotterdamse regio kunnen gratis gebruik maken van ANWB Connected als ze meedoen met het onderzoek rijgedrag. De connector meet onder andere het rijgedrag, of er iets mis is met de auto en registreert de ritten. In ruil daarvoor worden de verzamelde data geanonimiseerd (en zonder exacte begin- en eindpunten) gebruikt voor onderzoek naar de relatie tussen rijgedrag en het ontstaan van files. Daarmee haakt de organisatie aan bij de pilot rijgedrag van De Verkeersonderneming. Die startte eerder dit jaar een samenwerking met marktpartijen om meer zicht en grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten en het effect daarvan op de doorstroming.

Onderzoek ANWB
Automobilisten die  tenminste één keer per week (liefst in de spits) op de ring van Rotterdam rijden kunnen zich aanmelden. In ruil voor deelname mogen zij een jaar gratis gebruik maken van ANWB Connected. De gegevens van de betreffende deelnemer worden geanonimiseerd gebruikt. Het onderzoek duurt tot eind 2017. De ANWB verleent zijn  medewerking aan het project omdat dit weer een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Pilot Rijgedrag Rotterdam
Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Tijd voor De Verkeersonderneming om samen met marktpartijen meer  duidelijkheid te krijgen  over het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken drie partijen en nu dus ook de ANWB welk effect het rijgedrag van automobilisten heeft op de doorstroming en hoe dat te beïnvloeden is. Gezamenlijk hopen de partijen meer inzichten krijgen op oorzaken van files, meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en inzicht te krijgen in de mate waarin automobilisten te beïnvloeden zijn (bijv. als het gaat om matigen snelheid of minder abrupt remmen).

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.