Wantij-delegatie informeert bedrijventerreinen

“Het doet zeer, ik weet nu nog niet hoe we het moeten doen, maar we zullen aan de bak gaan en er komt een oplossing,” klonk het tijdens de inloopochtend bij Bardahl in Krabbepolder, “want dat is het enige dat je als ondernemer kunt doen.”

Ruim 100 ondernemers, verspreid over acht bedrijventerreinen, werden in twee dagen bijgepraat over de plannen rondom de renovatie van de Wantijbrug in de N3 bij Dordrecht. De ‘Wantij-delegatie’ wist op maandag 9 december en dinsdag 10 december een aantal bedrijventerreinen in Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht te bezoeken, alwaar ondernemers de deuren hadden geopend om samen met hun buren de kaders van het project aan te horen, maar bovenal met elkaar oplossingen te bespreken. “Want dit is een situatie waarbij dé oplossing niet door één partij kan worden aangeboden, dit moet je echt samen doen,” vertelde Anna Schouten, projectleider van platform Samen Bereikbaar. “In de afgelopen twee jaar hebben we van 11.000 medewerkers in de regio hun reisgedrag gescand. Daaruit blijkt dat we hier heel autominded zijn, terwijl dat niet per se nodig is, zeker niet tijdens dit soort projecten. 69% reist met de auto, waarvan meer dan de helft op minder dan 15km afstand van zijn werk woont. Daar liggen kansen,” aldus Schouten. “Sommige medewerkers hebben nu eenmaal een ambulante functie of draaien spoeddiensten. Dus deze puzzel is echt niet zo maar gelegd,” vulde Saskia Platenkamp van bureau Drechtsteden aan.

Met een communicatietoolbox, eHubs en fietsarrangementen worden alternatieve reiswijzen geboden aan hen die daar gebruik van kunnen maken. Een logistiek makelaar spreekt de komende tijd met ondernemers die vooral uitdagingen tegemoet zien op hun logistieke stromen. “Er kan hulp geboden worden aan degenen die erom vragen, maar een ingreep als dit ga je absoluut merken,” aldus van den Berg.

Meer informatie over het project is te vinden via https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2019/11/renovatie-wantijbrug-n3-in-dordrecht-van-start-op-20-januari-2020.aspx

Meer informatie over maatregelen woon-werk verkeer en hulp van de logistiek makelaar is beschikbaar via www.samenbereikbaar.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.