De Verkeersonderneming gaat op in Zuid-Holland Bereikbaar

18 november 2021


Per 1 januari 2022 is het voornemen dat de huidige uitvoeringsorganisaties BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming opgaan in Zuid-Holland Bereikbaar. Dat is nodig om de opgaven in de provincie en de drukte die daarmee gepaard gaat het hoofd te kunnen bieden. Er worden de komende jaren zo’n 200 duizend woningen bijgebouwd en veel wegen, bruggen en tunnels hebben dringend groot onderhoud nodig. Dat leidt tot extra drukte. René Vrugt, programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar: “Er ontstaat een unieke samenwerkingsorganisatie waar verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement onder één dak samenwerken aan een goede bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam bundelen hun krachten in Zuid-Holland Bereikbaar. De samenwerkingsorganisatie leidt straks het verkeer in goede banen en zorgt ervoor dat werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. Tegelijkertijd helpt Zuid-Holland Bereikbaar bewoners en bedrijven te kiezen voor slimme en duurzame manieren van reizen en vervoer.

Zo houden we met elkaar – overheden, (transport) bedrijven, werkgevers, bezoekers én bewoners – Zuid-Holland in beweging.

De komende tijd publiceren we meer nieuws over Zuid-Holland Bereikbaar en de ontwikkelingen rond de oprichting.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.