De Verkeersonderneming lanceert Mobiliteitsgelukstest

De Verkeersonderneming is al enige tijd bezig met onderzoek naar mobiliteitsgeluk. Om dit geluk te bevorderen en inzichtelijk te maken lanceert De Verkeersonderneming de Mobiliteitsgelukstest. Deze test onderzoekt meer dan alleen vervoer: ook de economische, sociale en culturele aspecten van reizen komen aan bod. Mobiliteitsgeluk is ook het besef dát je van A naar B kunt reizen en zo een zinvol en gelukkig leven kunt leiden.

Omdat mobiliteit mensen in staat stelt een zinvol en gelukkig leven te leiden, wil De Verkeersonderneming mobiliteitsgeluk bevorderen. Of het gaat om reizen naar het werk, school, vrienden, familie of een allesbeslissende reis naar het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan hoe je ervan baalt als de brug openstaat, de liefde van je leven ontmoet in de trein of als iemand je een gratis lift geeft naar je favoriete festival.

“Met de MobiliteitsGeluksTest onderzoekt De Verkeersonderneming de rol van mobiliteit in het geluksgevoel van mensen”, vertelt programmamanager Hans Stevens. “Meer concreet gaat het om de relatie van mobiliteit met zes domeinen die volgens internationaal wetenschappelijk onderzoek het geluk van mensen bepalen (bijvoorbeeld gezondheid, vrijheid of de eigen leefomgeving).”

De MobiliteitsGeluksTest werkt volgens Stevens twee kanten op. “Enerzijds onderzoekt de test het maatschappelijk rendement van mobiliteitsprojecten en andere interventies op het gebied van mobiliteit. Daarnaast geeft de test ons inzicht in handelingsperspectieven van mensen, en hoe die per gemeente, buurt of wijk van elkaar verschillen”. Op dat laatste kan vervolgens weer geïntervenieerd worden.

Met de uitkomsten van de MobiliteitsGeluksTest kan De Verkeersonderneming mobiliteitsgeluk bevorderen. De resultaten van de test worden ingezet om betrokken partners aan te moedigen mobiliteitsgeluk beter bereikbaar te maken voor meer mensen. Ook biedt de test een goed aanknopingspunt voor nieuw onderzoek.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.