Drechtwerk zette in op communicatie rond afsluiting Wantijbrug

De Wantijbrug is voor al het auto- en vrachtverkeer afgesloten tussen 19 januari en 3 april. Voor Drechtwerk, een organisatie met zo’n 1300 medewerkers, heeft de afsluiting een behoorlijke impact. “Wij hebben vooral ingezet op interne communicatie voorafgaande aan de afsluiting.” aldus Jacqueline Kooy, manager P&O bij Drechtwerk. Nu de afsluiting twee weken gaande is, constateert zij dat het meevalt met de ellende.

“Ik hoor eigenlijk niet terug dat medewerkers erg klagen over de afsluiting van de Wantijbrug. Mensen zijn ook niet te laat op het werk. Het valt gelukkig allemaal mee.” Daar heeft de communicatie wel een steentje aan bijgedragen. “Niet alleen wij, maar overal in de Drechtsteden zag je wel iets over de Wantijbrug. Dat heeft wel echt geholpen.”

Toen bekend werd dat de Wantijbrug afgesloten ging worden, kwam Drechtwerk vrij snel in contact met Anna Schouten, projectleider van het platform Samen Bereikbaar in de Drechtsteden. Jacqueline: “Anna heeft hierover in ons MT een presentatie gegeven. Dat heeft ervoor gezorgd dat er intern echt urgentie was om iets te doen richting medewerkers. Naar aanleiding daarvan is een interne projectgroep geformeerd. Voor sommigen zijn de werktijden aangepast en andere medewerkers komen nu met de fiets. Maar we hebben vooral ingezet op communicatie.”

Op de vraag waarom Drechtwerk energie heeft gestoken in deze interne communicatie, is het antwoord van Jacqueline helder: “Goed werkgeverschap. Je kunt er beter aan de voorkant energie insteken dan dat je achteraf constateert dat je medewerkers massaal te laat op het werk komen.”

Voor alle actuele informatie over de afsluiting én over de beschikbare alternatieven staat een Toolbox klaar. Geïnteresseerde werkgevers kunnen deze Toolbox aanvragen via: info@samenbereikbaar.nl. Het platform Samen Bereikbaar werkt rond de afsluiting van de Wantijbrug samen met Rijkswaterstaat, Drechtsteden en De Verkeersonderneming.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.