Duurzame mobiliteit en geluk

Onze mobiliteit moet duurzamer, slimmer en veiliger. Dat vraagt om actie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert rondom dit thema een festival Duurzame Mobiliteit op 1 oktober aanstaande.

Namens De Verkeersonderneming zal Stephanie Akkaoui Hughes een sessie verzorgen over Mobiliteitsgeluk. Duurzaamheid en geluk gaan goed hand in hand. Maar geluk is wel voor iedereen verschillend. Om dit geluk te bevorderen en inzichtelijk te maken lanceerde De Verkeersonderneming de MobiliteitsGeluksTest. Deze test onderzoekt meer dan alleen vervoer: ook de economische, sociale en culturele aspecten van reizen komen aan bod. Mobiliteitsgeluk is ook het besef dát je van A naar B kunt reizen en zo een zinvol en gelukkig leven kunt leiden. Op zes thema’s kunnen mensen aangeven in welke mate zij gelukkig zijn. Met de uitkomsten is er een goed inzicht in het maatschappelijk rendement van mobiliteitsprojecten. Daarnaast geeft de test inzicht in handelingsperspectieven van mensen, en hoe die per gemeente, buurt of wijk van elkaar verschillen. Op dat laatste kan vervolgens weer geïntervenieerd worden. In haar sessie zal Stephanie de eerste resultaten uit de pilotfase delen.

Ook de startups uit het Mobility Lab zijn vertegenwoordigd op het festival.

Praktische informatie festival

Locatie: Rijtuigenloods Amersfoort

Datum: 1 oktober 2019

Tijd: 11.00 tot 19.30

Programma: Bekijk hier het programma

Aanmelden kan via deze link: www.festivalduurzamemobiliteit.nl/aanmelden

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.