Extra middelen voor mobiliteitsmaatregelen Voorne-Putten en haven

2 oktober 2020


Vanaf 2021 online platform voor bewoner, werknemer en werkgever.

De komende jaren kunnen inwoners van Voorne-Putten en werknemers in de Rotterdamse haven rekenen op allerlei initiatieven en probeeracties. Er wordt onder andere ingezet op probeeracties met e-bikes en speedpedelecs en het thuiswerken wordt, waar mogelijk, gestimuleerd en gefaciliteerd. Werkgevers die het mobiliteitsbeleid willen veranderen, worden geholpen met een advies op maat en ondersteuning bij de uitrol. Daarnaast wordt een website gelanceerd waar van alles rond mobiliteit en bereikbaarheid te vinden is.

Wethouder Igor Bal van gemeente Nissewaard, portefeuille verkeer en vervoer: “De bereikbaarheid van onze regio staat al jaren onder druk. Nu ook de minister dit vorig jaar erkend heeft, werken we hard aan structurele oplossingen. Maar dat kost tijd, dus in de tussentijd willen we met alle partners werken aan de bereikbaarheid voor de inwoners en bedrijven. Dat gaan we doen door een aantal maatregelen de komende paar jaar alvast uit te voeren voor een betere ontsluiting van de regio.” In totaal zijn er acht initiatieven tot stand gekomen dankzij een sterke samenwerking tussen de vier gemeenten op Voorne-Putten, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming. Drie mobiliteitsinitiatieven hebben te maken met de belangrijkste brugverbindingen (brugvoorspeller, incidentmanagement, verbeteren vertragingen); twee mobiliteitsinitiatieven zijn gericht op logistiek, ketenmobiliteit en Plant Stops; en twee initiatieven gaan over gedragsverandering en een nieuw mobiliteitsplatform.  “Rijkswaterstaat werkt samen met onze regionale partners in de bereikbaarheidsaanpak voor Zuid-Holland. Deze stap in Voorne-Putten past daar heel mooi in”, aldus Judith van der Stel, afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie Rijkswaterstaat.

Partners in mobiliteit
Voorne-Putten is met bijna 160.000 inwoners een belangrijk woon-, werk- en verblijfsgebied. De regio is sterk georiënteerd op de haven van Rotterdam, waar haar inwoners een aanzienlijk deel van de arbeidsplaatsen vervullen. Circa 30% van de beroepsbevolking van Voorne-Putten met een baan buiten het eiland werkt in de Rotterdamse haven. Daarnaast werkt 30% in de rest van Rotterdam, grofweg 20% in de rest van de regio en de rest daarbuiten. Oftewel: Voorne-Putten heeft te maken met een forse dagelijkse stroom forenzen. Ook zijn er in het gebied geen mogelijkheden om hoger onderwijs te volgen. Dit alles betekent een dagelijkse pendelstroom per auto en ov: ’s ochtends vanuit Voorne-Putten naar de regio Rotterdam (en de haven in het bijzonder) en ’s avonds in omgekeerde richting. Veelal op dezelfde tijdstippen, waardoor de bereikbaarheid van het gebied in het gedrang is. Daarom hebben alle partners stevig ingezet op de mobiliteitsinitiatieven, en met succes.

Mobiliteitsmanagementprogramma
Het programma omvat diverse maatregelen die gedragsverandering van reizigers, werkgevers, werknemers en partners stimuleren. De partijen streven naar een ‘modal shift’ van auto naar fiets en ov, oftewel een vermindering van autoverkeer – vooral ook in de spits – door maatregelen als spitsmijden, thuiswerken, het ontwikkelen van diverse werkgeversinitiatieven, etcetera. Maatregelen die dus gericht zijn op het realiseren van onder andere meer fietsvervoer, waardoor de filedruk afneemt en de doorstroming op de weg van en naar de haven verbetert. Tevens wordt gewerkt aan de duurzaamheidsdoelen van het Rijksbeleid (o.a. CO2-reductie). Er vinden bijvoorbeeld stimulerende acties voor zowel inwoners als bedrijven plaats op het gebied van e-bikes, speedpedecs etc.

Mobiliteitsplatform Voorne-Putten en haven
Dit informeren, activeren en stimuleren verloopt via de eigen communicatiekanalen van de partners, om zo de bedrijven en de inwoners te kunnen bereiken. Maar ook gaan we informatie samenbrengen in een gezamenlijk online Mobiliteitsplatform (MP) voor het gebied Voorne-Putten en haven. Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming: “We zijn blij dat alle partijen met elkaar samenwerken op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Het is een erg mooi voorbeeld van wat een gebiedsaanpak kan opleveren als iedereen met elkaar samenwerkt.”

In het tweede kwartaal van 2021 moet het online mobiliteitsplatform live staan om slim(mer) reizen te stimuleren. Daarmee bedoelen we dat we door middel van bijvoorbeeld probeeracties mensen in aanraking laten komen met verrassend aanbod om anders (duurzamer, kosten efficiënter, socialer, gezonder) te reizen. Het online platform biedt straks geordende informatie over reizen, over allerlei typen vervoer, met tools voor werkgevers, werknemers en inwoners. Laagdrempelig en gericht op alle alternatieven en(probeer)acties die er zijn. Voor de inwoners van de vier gemeenten bieden we bijvoorbeeld fietssstimuleringsacties, mobiliteit-deelsystemen en bijvoorbeeld thuiswerktips. En de meer zakelijke informatie voor werkgevers gaat over bedrijfsvervoer, zakelijke reistips en acties voor werknemers. Voor werkgevers komen er onder andere ’Herkomst-bestemmingsscans en -analyses’, een mobiliteit Toolbox, kan er worden gestart met een zakelijke e-bike pool en bieden we een laagdrempelige contact mogelijkheid met onze mobiliteitsmakelaars. Uiteraard zal er ook diverse reisinformatie te vinden zijn die te maken heeft met de diverse grootschalige onderhoudsprojecten die in het gebied plaatsvinden: denk aan de renovatie/aanleg Calandbrug, Spijkenisserbrug, werkzaamheden A15, Van Brienenoordbrug, Heinenoordtunnel, etc.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.