Fietspad Botlekbrug weer open

De (brom)fietsverbinding over de Botlekbrug is weer beschikbaar. Omfietsen via de Spijkenisserbrug is niet meer nodig.

Aan de kant van Hoogvliet is de definitieve op- en afrit voor het fietspad klaar. Aan de Botlekzijde is  de tijdelijke op- en afrit  weer terug. In de zomer van 2019 is ook aan deze kant de op- en afrit gereed.

Verkeersbegeleiders weer terug

Nu de verbinding weer open is, zijn ook de verkeersbegeleiders op de brug terug. Zij staan er in het kader van de veiligheid en zorgen ervoor dat er geen (brom)fietsers meer op de brug zijn – of de brug opgaan –  als deze (voor het doorlaten van een schip) geopend wordt. Ook borgen zij de veiligheid tussen fietsverbinding en werkterrein. Op de brug wordt aan weerszijden van de fietsverbinding namelijk nog hard gewerkt.

Fietsstimuleringsactie een succes

De (brom)fietsverbinding was vanuit veiligheidsoverwegingen vanaf 24 december 2018 afgesloten om ruimte te maken voor de werkzaamheden op de brug. Gemiddeld maken 500 (brom)fietsers dagelijks gebruik van de Botlekbrug. Omdat zij nu voor een langere periode moesten omfietsen heeft Rijkswaterstaat samen met De Verkeersonderneming een fietsstimuleringsactie opgezet. Dit om hen te belonen voor het feit dat zij ondanks de omleiding – en in de winter – met de (brom)fiets naar het werk blijven gaan. Per dag dat men moest omfietsen ontving men € 2,50 met een maximum van € 150,- over de gehele looptijd. Er zijn (tot 5 april) 8125 ritten geregistreerd. Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming kijken terug op een geslaagde actie met veel positieve reacties van de deelnemers.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.