Hindervrije Bouwlogistiek

Samen met ondernemers brainstormen over bouwlogistiek. Dit onderwerp stond centraal tijdens de experttafel Hindervrije Bouwlogistiek van Hibin waar De Verkeersonderneming de rol van gastheer vervulde. Koninklijke Hibin richt zich als netwerk van de bouwtoelevering op  belangenbehartiging, advisering, en ondersteuning van leden op het gebied van o.a. logistiek, verduurzaming en circulariteit.

Mighael Vroom heeft een presentatie gegeven over De Verkeersonderneming, de Logistieke aanpak en Mobility Lab. Ook kwam de samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en De Verkeersonderneming in de Community of Practice Bouwlogistiek ter sprake.

Onderstaande onderwerpen zijn in kleine interactieve groepen besproken:

  1. Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking
  2. Inventarisatie eisen en wensen t.b.v. de transitie naar Zero Emissie
  3. Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden

Uit deze sessie zijn een aantal actiepunten gekomen, die door de deelnemers de komende periode worden uitgewerkt . Opgevallen is dat er veel energie is om met elkaar de keten duurzamer en efficiënter te maken.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.