Hoe denkt u over deelauto’s?

28 juni 2021


Online onderzoek naar uw mening over deelauto’s in Rotterdam

Rotterdam wil het gebruik van deelauto’s in de stad stimuleren. Daarom onderzoekt gemeente Rotterdam de behoefte en motivatie van inwoners en bezoekers van Rotterdam om hiervan gebruik te maken. Is een deelauto een goede aanvulling op de bestaande vervoersmiddelen en kan het uw eigen auto vervangen? Wat beïnvloedt uw keuze voor een deelauto? Daarom is deze vragenlijst opgesteld. Uw antwoorden helpen om het mobiliteitsbeleid van Rotterdam te verbeteren. Het invullen duurt ongeveer tien minuten en u maakt daarbij kans op twee gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp.

Rotterdam en Mobi-Mix
De resultaten van dit onderzoek worden niet alleen voor Rotterdam gebruikt, maar de kennis en ervaringen worden ook gedeeld via het project Mobi-Mix. Hierbij werkt de gemeente samen met Europese steden, kennisinstellingen en universiteiten. Zo leren ze van elkaar en kunnen ze deelmobiliteit nog slimmer en efficiënter inzetten.

Nulmeting
Gemeente Rotterdam wil weten of en in hoeverre uw mening, behoefte en interesse in deelauto’s verandert ten opzichte van dit moment. Daarom vragen zij u om over een jaar weer een vragenlijst in te vullen. Vul hiervoor uw e-mailadres in aan het begin van dit formulier.

Deelvervoer
In Rotterdam stimuleren we deelvervoer, want de stad groeit en het klimaat verandert. Dit vraagt om slimme keuzes en nieuwe vormen van vervoer. Ten opzichte van een eigen auto, dragen (elektrische) deelauto’s bij aan minder CO2-uitstoot en meer ruimte voor voorzieningen en groen. Daarnaast zorgt deelvervoer voor meer keuze in vervoersvormen. Met als uiteindelijk doel een toekomstbestendige, aantrekkelijke en bereikbare stad.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.