Honderdduizend berichten en maatwerkadviezen over de Haringvlietbrug

6 oktober 2021


Sinds medio augustus 2021 is de maximumsnelheid op de Haringvlietbrug (snelweg A29) verlaagd naar 50 km per uur, is de parallelbaan afgesloten voor auto’s en zijn de rijstroken versmald. De maatregelen zijn ingesteld omdat de klemmen van de brug lostrillen door al het verkeer en het gevaar bestaat dat een klem of plaat loskomt. Deze maatregelen brengen hinder voor het verkeer met zich mee. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan De Verkeersonderneming gevraagd hen te ondersteunen. De Verkeersonderneming is dé onafhankelijke partner in de regio die ondernemers, organisaties en logistieke partijen helpt met mobiliteitsmanagementmaatregelen. We vragen aan Roger Demkes, directeur van De Verkeersonderneming, wat er is gedaan en wat er nog op de planning staat.

Pushberichten
Demkes: “Grofweg zijn onze werkzaamheden te verdelen in informeren en activeren. Zo zijn we allereerst gestart met het informeren van weggebruikers over de maatregelen op de Haringvlietbrug, zodat automobilisten wisten dat de maximumsnelheid terugging en de rijstroken werden versmald. Samen met Flitsmeister hebben we push berichten gestuurd naar hun klanten zodat die op de hoogte waren. In totaal zijn er voorafgaand en de eerste dagen dat de maatregelen ingingen ruim 166.000 push berichten gestuurd om automobilisten te attenderen op de snelheidsverlaging. Zo konden zij besluiten of ze wellicht een ander tijdstip zouden kiezen, een andere route of een ander vervoermiddel.”

Inzet (social) media
“Daarnaast hebben we verschillende online bannering ingekocht. De banners zijn verschenen op de webpagina’s van onder andere het AD, Nu.nl, Ouders van NU, Autotrack, de Ondernemer en Sportnieuws.nl. Een breed spectrum dus met bereik in de Hoeksche waard, Goeree-Overflakkee, Zeeland en Rotterdam en regio. Alles bij elkaar hebben we het dan over zo’n 813.000 vertoningen. Ook deze online bannering had tot doel om mensen te informeren over de maatregelen op de brug. Daarnaast hebben we alle online media van onze publiekscampagne ingezet: dus de website ways2go.nl, Twitter, Facebook en Instagram, evenals de nieuwsbrieven van De Verkeersonderneming,” somt Demkes op.

Maatwerkadviezen
Naast het informeren van weggebruikers helpen jullie ook ondernemers en medewerkers met gerichte adviezen. Hoe zit dat? Demkes: “Dat klopt, we noemen dat het activeren. Met alleen het weten dat er maatregelen op de brug zijn, ben je er niet. Daarbij is dit niet een kwestie van een paar weken. Naar verwachting zal de hinder een paar jaar aanhouden en dan is het zinvol als werkgever om structurele maatregelen in te zetten. Onze mobiliteitsmakelaars staan daarom klaar om werkgevers te helpen met gratis maatwerkadviezen. Meestal wordt gestart met een postcode analyse: Waar wonen de medewerkers? Op basis daarvan ontstaat inzicht in de alternatieve vervoersmogelijkheden die er zijn. En dan kunnen we vervolgens met een individueel  bedrijf of samen met een groep bedrijven die bij elkaar in de buurt gevestigd zijn een mobiliteitsplan uitwerken. Dat doen we ook voor de logistieke stromen die er zijn. Ik zou dan ook alle bedrijven die hinder ondervinden van de maatregelen op de Haringvlietbrug en die toe zijn aan een ander mobiliteitsplan willen adviseren contact met ons op te nemen. Onze makelaars helpen hen graag verder.”

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.