Jarenlange aanpak incidenten Rotterdam loont

Incidenten veroorzaken volgens de landelijke Rijkswaterstaat cijfers circa 25 procent van de filevertraging op rijkswegen. In de Rotterdamse regio is de afgelopen jaren door partijen als Rijkswaterstaat en De Verkeersonderneming ingezet op een specifieke aanpak incidenten. Zo maakt de Verkeerscentrale in Rhoon nu gebruik van meldingen van Flitsmeister en Waze en zijn de Rotterdamse bergers nog steeds de snelste van Nederland.

Aanpak en projecten
De aanpak in de Rotterdamse regio richtte zich de afgelopen jaren op drie pijlers, zijnde: het verminderen van het aantal incidenten (ongelukken en pechgevallen), het verbeteren van het proces bij de melding van incidenten en de daadwerkelijke afhandeling van het incident. In de aanpak werden in totaal zes projecten uitgevoerd. Een daarvan is de bandenspanningsmeetdrempel in de A16 die tijdig vrachtwagenbanden met een slechte bandenspanning detecteert. Bij een ander project maakte de Verkeerscentrale gebruik van de meldingen van incidenten die via de apps Waze en Flitsmeister binnenkomen. En de berger stand-by, inmiddels breed ingevoerd, werd in 2014 in de Rotterdamse regio ontwikkeld binnen de aanpak incidenten. Inmiddels is de slag gemaakt naar de prestatiegerichte berger. In deze aanpak krijgen de bergers de ruimte om zelf de werkwijze te bepalen en krijgen zij een bonus naar rato van prestatie uitbetaald. Deze laatste aanpak is inmiddels overgenomen door Stichting Incidentmanagement.

Resultaten
De projecten hebben resultaat opgeleverd. Zo detecteert de bandenspanningsmeetdrempel in de A16 gemiddeld tachtig slechte vrachtwagenbanden per dag. Door gebruik te maken van de meldingen van Waze en Flitsmeister is de tijd die een voertuig stilstaat langs de kant van de weg met 16 procent afgenomen en de bergers in de Rotterdamse regio zijn gemiddeld 35 procent sneller bij een incident dan de gemiddelde aanrijdtijd.

Deze resultaten droegen eraan bij dat de filezwaarte als gevolg van incidenten in de Rotterdamse regio is gedaald met 10 procent terwijl het aantal incidenten in dit gebied jaarlijks met 15 tot 20 procent is toegenomen sinds 2015.

Programma Beter Benutten
De Verkeersonderneming startte samen met Rijkswaterstaat en andere partners in 2012 een aanpak specifiek gericht op incidenten, onder de vlag van het programma Beter Benutten. Dit programma van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat liep van 2012 tot en met 2018 en is met enige uitloop eind 2019 definitief afgerond.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.