Krimpense inwoners gevraagd om mee te denken over vervoersmogelijkheden

Om de doorstroming op de Algeracorridor in de toekomst te verbeteren, wordt de Grote Kruising opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor langere reistijden. Inwoners die op de hoogte willen blijven van de werkzaamheden én mee willen denken over mobiliteitsmaatregelen en reisalternatieven kunnen zich aanmelden via de website van Ways2go.

In het project de Grote Kruising werken Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland,  Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard en Rotterdam en De Verkeersonderneming samen aan een betere doorstroming van de Grote Kruising en de Algeracorridor. Voor de communicatie zetten we onder andere deze Ways2go campagne in.

Blijf op de hoogte
Via Ways2go (www.ways2go.nl) kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven én meedenken. Mensen die zich aanmelden bepalen zelf of ze alleen geïnformeerd willen worden of ook betrokken willen zijn bij bijvoorbeeld co-creatiesessies over reisalternatieven.  Ways2go is een publiekscampagne die zich richt op slim reizen en alternatieven voor de auto in de spits.

Wilt u ook samen met ons de alternatieven bedenken?
Omdat de alternatieven zo goed mogelijk bij de reizigers moeten passen, ontwikkelen we deze graag samen tijdens twee sessies in oktober en november. In de eerste twee online sessies staat het inzichtelijk maken van wensen en behoeften centraal. Aanmelden voor de online sessies kan via: https://www.verkeersonderneming.nl/sessies-grote-krusing/.

Sessie 1: Aan de slag met vertraging op de Algera
Tijd en datum: woensdag 28 oktober van 17.00 tot 18.30 uur
In deze sessie horen we graag hoe mensen de reis over de Grote Kruising en Algera corridor ervaren. We zijn benieuwd naar reiservaringen en motieven. Daarnaast willen we in deze sessie gezamenlijk tot oplossingen te komen.

Sessie 2: Fietsalternatieven: op een andere manier over de Algera
Tijd en datum: woensdag 4 november van 19.00 tot 20.30 uur
In deze sessie verkennen we hoe fietsen in de Krimpenerwaard (en naar Capelle) wordt ervaren. Daarnaast willen we weten hoe mensen denken over de fietsstimuleringsmaatregelen die De Verkeersonderneming heeft bedacht. Geen fietser? Geen probleem. Voor deze sessie zoeken wij zowel fietsers als niet fietsers.

Over de Grote Kruising
De kruising van de N210 –of C.G. Roosweg- met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg in Krimpen aan den IJssel is een essentieel knooppunt in de drukke Algeracorridor. Scooters, fietsers, voetgangers, auto’s en openbaar vervoer gebruiken de Grote Kruising intensief. Over het kruispunt gaan dagelijks tienduizenden verkeersbewegingen. Omdat de constructie aan het verzakken is, voeren de samenwerkende partijen  tot en met 2022werkzaamheden uit om de kruising te herinrichten.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.