Mobiliteitsmanagement bij Feijenoord

Over plannen, impact van corona en het nieuwe stadion

“Thuiswerken zat niet in de cultuur van Feijenoord. Wel hard werken en veel samenwerken. En dat doe je met elkaar op dezelfde locatie. Net als bij iedereen sloten ook voor het stadion in maart de deuren. Dat was voor de meeste van ons wennen, maar er is voor velen een wereld opengaan.” Remco Gilbers is mobiliteitsmanager Stadion Feijenoord. Hij gaat in op thuiswerken maar ook op peak shaving en de veranderende visie op mobiliteit rondom het huidige en nieuwe stadion.

“Het grote verschil met de lockdownperiode is dat de wedstrijden nu doorgaan, dus gaat het onderhoud aan het veld en het stadion ook gewoon door. Het merendeel van onze circa 350 medewerkers werkt in de horeca of in facilitair en dat werk kun je alleen op de locatie doen.

In verband met het ophalen van mijn kinderen uit de opvang moest ik voorheen vaak om 5 uur vertrekken naar huis. Dat gaf mij, mede door mijn vorige werkkring bij de gemeente, nog wel eens de bijnaam ‘ambtenaar’. Dat geeft een beetje de cultuur aan: hard werken, samenwerken en werken op dezelfde locatie. Maar nu iedereen het thuiswerken ervaren heeft, ervaren ze ook de voordelen. Het scheelt daarbij wel dat we zijn voorzien van moderne apparatuur en dat de IT-afdeling veel heeft gedaan om het thuiswerken goed te laten verlopen.”

Gewoontedieren
“Tegelijk zie je dat de collega’s ook weer graag naar het werk komen. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoontedieren en vallen we weer terug in ons oude patroon. Veel collega’s geven ook aan dat ze geen problemen hebben met het thuiswerken, maar wel met het ontbreken van een ritme. Door te ontbijten, onderweg te gaan, koffie te nemen bij aankomst en vervolgens aan de slag te gaan heb je een structuur. En dat heb je op de terugweg ook weer. Die reis is, hoe vreemd het ook klinkt, een momentje van bezinning. Overigens moet die reis ook weer niet te lang duren, zoals vroeger bij mij het geval was. Toen ik nog verder weg woonde, stond ik als het tegenzat ruim een uur of langer in de file over een rit van 40 minuten. Zonde van de tijd. Als ik daar aan terugdenk begrijp ik niet dat ik dat ooit heb gedaan en ik weet zeker dat ik dat ook nooit meer zal doen.

Mooiste werkplek
De afgelopen maanden ben ik overigens wel een enkele keer in het stadion gaan werken. Zeker toen de kinderen nog thuis waren van school was het lastig om je goed te concentreren. Zij kunnen zich nu eenmaal niet 2 of 3 uur concentreren of zichzelf vermaken. Daarbij komt dat ik in het stadion de mooiste werkplek heb, dus is het geen straf om daar te zijn. Nu gaan de kinderen naar school en de opvang en werken mijn vriendin en ik samen vanuit huis, dat gaat prima. Het grote voordeel is dat er ’s morgens minder stress is. Natuurlijk moet je de kinderen op tijd wegbrengen, maar daarna pak je een kop koffie, doe je je laptop open en kan je starten. Tegelijkertijd is het zo dat de grens tussen werk en privé weg is. Vaak werk ik ’s avonds nog even door. Het loopt door elkaar heen en eigenlijk sta je continu “aan.”
Ontspanning? “Daar heb ik geen gouden thuiswerktip voor anders dan probeer af en toe even weg te gaan achter die laptop. In huis is er tenslotte altijd wel wat te doen, al was het maar het leeghalen van de afwasmachine. Ook ga ik regelmatig buiten wandelen en hardlopen. Maar je mist wel de wandelgangen en de interactie.”

Peak shaving
Een project dat het stadion in gang heeft gezet is peak shaving. Gilbers: “Als Feijenoord zijn we niet alleen op de wereld, we zijn midden in de stad gevestigd en willen dat graag ook nog heel lang blijven. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee hoe we het gebied rondom het stadion gebruiken. Bij het nieuwe stadion zullen veel minder parkeerplekken worden aangelegd. Samen met de bewoners, ondernemers en de gemeente denken we na over de gebiedsontwikkeling en een goed mobiliteitsplan hoort daarbij. Daarin is een apart hoofdstuk gewijd aan het verminderen van de piekbelasting; peak shaving. Supporters zijn gewend om een half uur voor de wedstrijd het stadion in te stromen en direct na de wedstrijd te vertrekken. Het zou natuurlijk enorm schelen als een gedeelte, zeg 20 of 30% van hen, 2 of 3 uur eerder komt en na de wedstrijd langer blijft. Als Feijenoord willen we dat faciliteren. Dat kan zijn door het bieden van goede horeca zodat je vooraf of na afloop wat blijft eten of drinken, maar je kunt ook denken aan een extra beleving zoals partijtjes street football of een darttoernooi. We hebben het afgelopen jaar al een pilot gedaan bij een Europese wedstrijd. Normaal zijn we anderhalf uur voor aanvang wedstrijd open en toen 3 uur eerder. Daar werd door de supporters goed gehoor aan gegeven en samen met DJ Paul Elstak werd er vooraf al een goed feestje gevierd. In het nieuwe stadion kunnen we dat soort activiteiten ook wat makkelijker ontplooien: we krijgen dan een Fanzone, een Fanplein en goede horeca.

Trein, tram, fiets en vervoer over water
In de zomer van 2025 wordt de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion gespeeld, dat betekent dat in 2022 met de bouw wordt gestart. We krijgen daar 2.500 parkeerplekken, dus op het gebied van mobiliteit moet er nog wel wat gebeuren. Normaliter komt zo’n 60 à 70% van de bezoekers met de auto. Ze parkeren dan veelal in de woonwijken rondom het stadion. Opvallend is dat de bewoners van het parkeren zelf niet zoveel last hebben, maar helaas wel van het gedrag van supporters die naar het stadion lopen. Dat moet dus anders.

Ongeveer 4.500 supporters zijn gewend met de trein te komen, maar het potentieel is natuurlijk veel groter. De NS kan helaas niet altijd rijden bijvoorbeeld i.v.m. onderhoud, maar we zouden de trein wel graag als volwaardig alternatief willen inzetten en daarover zijn we met hen volop in gesprek. Ook met de RET wordt goed samengewerkt. Door sponsorafspraken worden alle supporters bij Feijenoordwedstrijden gratis vervoerd met de bus en de tram. Het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt moet ook stijgen. Steeds vaker zie je ook dat supporters allerlei soorten tweewielers gebruiken: fietsen, e-bikes, speed pedelecs, scooters en deelvervoer. We hebben daarop ingespeeld door nietjes te plaatsen en door een bewaakte fietsenstalling te bouwen voor mensen die met een dure fiets komen, dan kunnen ze die veilig stallen. Ik schat dat zo’n 1.000 supporters op een tweewieler komen. Op het totaal is het niet veel maar het aantal is stijgende en wij willen het graag aanmoedigen. De deelscooter aanbieders hebben nu een eigen verzorgingsgebied om het deelvervoer te stallen. Bij een van de wedstrijden stonden er 160 bij het stadion. Voor hen is dat de helft van hun Rotterdamse vloot. Het voorziet dus zeker in een behoefte en dan willen wij het faciliteren. Daarom participeren we ook in de Rotterdamse Fietsalliantie als ‘enthousiaste deelnemer’ om te laten zien dat we het doel omarmen en het fietsgebruik willen promoten. Ook met vervoer over water zouden we graag wat meer willen. Ongeveer 500 supporters komen met de watertaxi vanaf het Zalmhuis. Op dit moment lopen er twee aanbestedingen over vervoer over water, geïnitieerd via de provincie en de gemeente. Wellicht gaan de uitkomsten daarvan ook aan ons kansen bieden. We weten in ieder geval dat er behoefte is aan locaties aan het water met grote parkeerplaatsen en een aanlegsteiger.”

All-in ticket
“In het mobiliteitsplan is opgenomen dat we een all-in ticket gaan aanbieden: dus een entreebewijs met een vervoerbewijs. Dat heeft veel voeten in de aarde. Maar door de timeslots die we nu tijdens corona hebben ingevoerd, ben je al een flink eind op weg naar een all-in ticket. We denken er serieus over na of dat kan blijven. Je moet het ook weer niet overschatten, veel alternatieven zoals bus 12 reden altijd al. En het is nu een heel lastige periode om iets te introduceren, omdat mensen bij hun ticket nu al overladen worden met informatie: enquêtes, adviezen over mondkapjes, afstand houden, etc.”

Supporters én medewerkers: betrokken en loyaal
“Onze supporters zijn heel erg betrokken,” zegt Gilbers trots. “Zo zien we nu een stijging in het aantal verkopen in de webshop. Het nieuwe shirt verkocht heel goed. Daarnaast hebben we als club tegen de seizoenkaarthouders gezegd dat ze restitutie kunnen ontvangen als er geen wedstrijden zijn. Veel supporters kiezen daar niet voor. Dat is echte clubliefde, daar is menig andere club jaloers op.” Geldt die loyaliteit ook intern onder de medewerkers? “Ja, eigenlijk wel. Om het als club financieel rond te krijgen is nu bijzonder lastig, dit moet niet te lang duren. We kiezen er als organisatie voor om vooralsnog geen gedwongen ontslagen door te voeren. Zolang de overheidssteun er is, redden we het en als dat wegvalt, zal het personeel een loonoffer brengen, zo is afgesproken. We willen met zijn allen doorgaan, want straks komt weer de tijd dat we iedereen keihard nodig hebben.”

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.