Mobility Challenge in Hoogkwartier van start

De auto laten staan en twee maanden lang alleen gebruikmaken van deelauto’s, deelfietsen en het openbaar vervoer. Dertig bewoners van het Hoogkwartier in Rotterdam gaan deze uitdaging voor twee maanden aan tijdens de Mobility Challenge. De deelnemers zetten hun auto tijdens de Mobility Challenege in een parkeergarage buiten de wijk. De vrijgekomen parkeerplekken worden tijdelijk omgebouwd tot groene plekken. Doel van het experiment is om zichtbaar te maken wat deelmobiliteit kan betekenen voor de openbare ruimte in de buurt. Ook maken bewoners zo kennis met het gebruik van deelvervoer.

Testen deelvervoer
De Mobility Challenge is een samenwerking tussen Stadslab Hoogkwartier (een initiatief van bewoners om de wijk ‘toekomstbestendig’ te maken) en gemeente Rotterdam. De bewoners gaven aan meer behoefte te hebben openbare ruimte en groen in de wijk. In het Hoogkwartier staan veel auto’s voor het merendeel van de dag stil. Die kostbare ruimte kan ook voor veel andere doeleinden gebruikt worden. Met het gebruik van deelvervoer ontstaat er meer ruimte. De auto hoeft dan niet meer in de wijk te worden geparkeerd. Dertig bewoners testen nu twee maanden lang of dit werkt. Zestig andere inwoners zonder auto doen ook mee en testen hoe zij het gebruik van deelvervoer ervaren.

Openbare ruimte
Doel van het experiment is om mensen ervan bewust te maken dat invulling van hun mobiliteit ook invloed heeft op de openbare ruimte. Wethouder Judith Bokhove (mobiliteit, jeugd en taal): ‘Het is een mooi experiment waarin bewoners en gemeente met elkaar samenwerken en leren door te doen en te experimenteren. Juist het enthousiasme uit de wijk is hierbij belangrijk. Bewoners krijgen de kans om mee te denken, nieuwe vormen van mobiliteit uit te proberen en hier ook iets voor terug te krijgen in de vorm van een betere, gezondere leefomgeving.’

Lees meer op: www.mchoogkwartier.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.