Mobility insights #4: Incident management

Incidenten zorgen, afhankelijk van de ernst, voor files. Dat weten we. Maar hoeveel scheelt het nu in de file als we het incident eerder van de weg weten te halen? Met die vraag gingen we aan de slag.

Onderzoek A15
Aan de hand van big data analyses wilde het data-analyseteam weten hoe groot de effecten zijn als een incident een paar minuten sneller afgehandeld wordt. Afstudeerder Daan Crebolder ging er op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem mee aan de slag. Hij analyseerde 192 incidenten die files veroorzaakten. Er staat daar regelmatig file, de ‘normale’ files zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Het verschil tussen een normale file en die met een incident is in figuur 1 weergegeven voor 1 specifiek incident.


Figuur 1 Tijd-weg diagram met links een incident en rechts een reguliere file

Door verschillende databronnen te combineren, waaronder van Rijkswaterstaat, kon per incident in kaart gebracht worden wat de ‘normale’ file op dat tijdstip op die dag is en wat de file was die door het incident veroorzaakt werd. Kijkersfiles en terugslageffecten op onderliggende wegen zijn hierin niet meegenomen.


Figuur 2 relatie tussen snellere afhandeling file en filezwaarte

Figuur 2 laat op basis van die 192 incidenten het verband zien tussen het aantal minuten dat een incident sneller afgehandeld wordt en de file die ontstaat door het incident. Het 3 minuten sneller afhandelen van een file levert 11% minder file op! Inmiddels is er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het versnellen van incidentenprocessen. Daarover in een latere Mobility Insights meer.

Over deze blog:
Deze blog is gebaseerd op de ervaringen van het data-analyseteam van De Verkeersonderneming en geschreven door Gerard Eijkelenboom. Komend half jaar zullen we 2 maal per maand onze ervaringen delen. Feedback is welkom op info@verkeersonderneming.nl of Gerard.eijkelenboom@verkeersonderneming.nl

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.