Onderzoek naar reizigersgedrag

Om meer inzicht te krijgen in hoe en waar mensen reizen onderzoekt De Verkeersonderneming het reizigersgedrag. Het doel is om vanuit de inzichten die onder andere komen uit dit onderzoek korte termijn maatregelen voor de A15 te realiseren om de doorstroming te verbeteren. Mensen die regelmatig over de A15 in de regio Drechtsteden, Gorinchem en Ridderkerk rijden kunnen zich aanmelden. Ook mensen die met het ov gaan, vaak lopen of met de fiets/scooter gaan zijn van harte welkom om mee te doen. Deelnemers installeren een app waarmee de manier waarop zij reizen en waar zij reizen geanonimiseerd in kaart wordt gebracht.

Deelnemen

Deelnemers wordt gevraagd om een app te installeren die gedurende enkele weken de ritten bijhoudt die iemand maakt met de auto, het ov, op een tweewieler of op een andere manier. Dit geeft De Verkeersonderneming inzicht in hoe mensen zich waar verplaatsen. Bijvoorbeeld: gaan er mensen vanuit bepaalde wijken vaker met het ov? En zo ja, waarom is dat? Na afloop van het onderzoek ontvangen de deelnemers een cadeaubon. Aanmelden kan via: www.filedier.nl.

Korte Termijn Maatregelen A15

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een breder pakket (innovatieve) korte termijn maatregelen om de doorstroming op de A15 te verbeteren. Drechtsteden, Provincie Zuid Holland, Rijkswaterstaat, bedrijven en ondernemersorganisaties hebben hierover een maatregelenpakket afgesproken. Zij hebben daarbij de expertise van De Verkeersonderneming ingeschakeld waar het gaat om innovatieve mobiliteitsmaatregelen.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.