Online bijeenkomst over MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op woensdag 6 en donderdag 7 mei webinars. Het ministerie onderzoekt hoe de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem verbeterd kan worden. Op beide dagen is er zowel om 16 uur als ook om 20 uur een webinar. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Eerste selectie
Vorig jaar, op 14 november, is een eerste inloopbijeenkomst geweest. Toen hebben aanwezigen informatie over het gebied, knelpunten en mogelijke oplossingen aangegeven. Inmiddels heeft op basis van alle verzamelde informatie die in de verkenning naar voren is gekomen de eerste selectie van mogelijke oplossingen plaatsgevonden. Deze zijn opgenomen in een aantal maatregelpakketten welke verder worden uitgewerkt.

Vier sessies
Tijdens de online bijeenkomst geeft het ministerie een toelichting op het proces van selectie, de samenstelling van de maatregelpakketten en de eerste analyseresultaten hiervan. Na een algemene presentatie kunnen er vragen gesteld worden. Mensen kunnen meedoen op een dag en tijdstip die voor hen uitkomt.

De webinars vinden plaats op:

  • Woensdag 6 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.
  • Donderdag 7 mei van 16.00-17.00 uur of van 20.00-21.00 uur.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project en hoe u kunt meedoen aan de online bijeenkomst op www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.
Heeft u hulp nodig bij het deelnemen aan de online bijeenkomst, kijk dan op deze website voor informatie over eventuele ondersteuning.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.