Ontstress uw patiëntenreis – 6 oktober

14 september 2017


Patiënten in de zorg ervaren de reis naar hun behandellocatie als stressvol. De reis is in intensiteit vergelijkbaar met de reis naar het vliegveld. Geen fijn begin van een bezoek aan een ziekenhuis waar vaak al de nodige spanning bij komt kijken. Is het daarom zinvol om patiënten te ontzorgen in hun reis?

Verschillende zorgverleners experimenteren hier inmiddels mee en vanuit de markt worden diensten en producten aangeboden om dit werk bij ziekenhuizen uit handen te nemen. Tegelijkertijd zijn er vragen: Wat werkt? Hoe ver ga je in het bereiken of ondersteunen van je patiënten en hoe regel je dat? Hoe is de koppeling met het Elektronisch Patiënten Dossier?

We nodigen u graag uit om binnen de zorgsector dit onderwerp onderling te verkennen. De bijeenkomst is voor (grote) zorgverleners in de zuidelijke Randstad en speciaal gericht op ziekenhuizen. De Verkeersonderneming organiseert de bijeenkomst in samenwerking met het netwerk Zorgpower vanuit VNO-NCW West.

Programma

VAN Joke Boonstra, voorzitter Adviesraad Zorgpower
Monique Verhoef, mobiliteitsmakelaar
DATUM 6 oktober 2017
TIJD 10.00 uur – 12.00 uur
LOCATIE IJsselland Ziekenhuis, Bergwegzaal,
Prins Constantijnweg 2, Capelle a/d IJssel
PROGRAMMA Klik hier

Aanmelding
De bijeenkomst is bedoeld voor een select gezelschap van professionals werkzaam in de zorgsector in de regio Zuid-Holland. De nadruk ligt op het uitwisselen van onderlinge ervaringen, inspiratie en inzichten. Om hiertoe alle gelegenheid te geven is het aantal deelnemers beperkt tot 20 deelnemers. Geef u daarom snel op.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.