Rotterdam loopt

Rotterdam staat voor een aantal grote opgaven die bepalend zijn voor de toekomst. Er worden 50.000 woningen bijgebouwd, mensen blijven langer zelfstandig wonen en er wordt gewerkt aan een betere luchtkwaliteit van de stad. Dit vraagt om schone vormen van mobiliteit faciliteren en daarmee een betere verdeling van de ruimte voor auto’s, fietsers en voetgangers creëren.

Walk21
De gemeente Rotterdam heeft de ambitie uitgesproken flink te willen inzetten op voetgangersbeleid. Het internationale evenement Walk21, dat van 7 t/m 10 oktober plaatsvindt in Rotterdam brengt kennis op het gebied van lopen vanuit heel de wereld bij elkaar.

Tijdens Walk21 zullen een aantal pilots worden gepresenteerd. De vertaling naar beleid volgt daarna en past bovendien heel goed in de Omgevingsvisie van Rotterdam. De integraliteit van deze visie koppelt het voetgangersbeleid aan andere maatschappelijke doelen, als het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van ontmoeting.

Aanmelden voor Walk21 kan via https://www.walk21rotterdam.nl.

Lees het oorspronkelijke artikel op: https://www.biind.nl/content/voetgangers-krijgen-voorrang-rotterdam

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.