Rotterdam staat klaar voor de 1.5 meter samenleving

De gemeente Rotterdam neemt zichtbare maatregelen in de openbare ruimte om de stad voor te bereiden op de zogenaamde ‘1.5 meter samenleving’. Naast de maatregelen die al genomen worden, vragen de gemeente en De Verkeersonderneming aan mensen om knelpunten te melden. Via de website www.verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter kunnen bewoners en bezoekers met een prikker op een digitale kaart aangeven waar de knelpunten liggen in de stad. Uitgangspunt is het waarborgen van 1.5 meter afstand.

Prikker op de kaart
Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld over hoe deze plek wordt ervaren en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Voor gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming is dit een manier om stadsbreed te inventariseren waar knelpunten zitten om zo tot verschillende (tijdelijke) fysieke verbeteringen op straat te komen die meer ruimte bieden aan de fietsers en voetgangers.

De gemeente Rotterdam gebruikte deze online participatiemethode al eerder om inzicht te krijgen in de ervaren verkeersveiligheid en de beleving van de voetganger in de stad. Zo hebben in februari dit jaar 1049 Rotterdammers 3553 locaties aangegeven op de digitale kaart waar het fijn of juist minder fijn is om te lopen. De resultaten van deze en de huidige online prikker worden gecombineerd om de knelpunten voor fietsers en voetgangers zo efficiënt mogelijk op te lossen.

De maatregelen
Er wordt ook al een aantal maatregelen uitgevoerd, ook met het oog op de start van de scholen op 11 mei. Ten eerste wordt de tijd dat verkeerslichten op groen staan verlengd voor een betere doorstroming en hoeven fietsers en voetganger geen knop in te drukken. Dit wordt met speciale stickers bij de knoppen aangegeven. Daarnaast komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers op straten en boulevards waar de ruimte te krap is door de auto minder ruimte te geven. In straten waar smalle trottoirs zijn, worden mogelijk parkeerplekken opgeheven om ruimte te creëren voor passeerruimte, wachtruimte of ruimte voor terrassen. En zal er op de trottoirs meer gestuurd worden op eenrichtingsverkeer voor voetgangers. Samen met de horecaondernemers wordt gekeken hoe de terrassen ingepast kunnen worden.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.