Share’ngo elektrisch autodeelsysteem van start in Rotterdam

De gemeente Rotterdam is begin juli met een proef van 12 maanden gestart met Share’nGo, de eerste aanbieder van een ‘free floating’ elektrisch autodeelsysteem. Deze auto mag bijna overal in Rotterdam gratis geparkeerd worden en hoeft het niet terug naar een station. In de beginfase zijn 20 auto’s beschikbaar. Dat aantal loopt gedurende het jaar op naar 150 auto’s. Share’nGo streeft ernaar uit te breiden naar andere steden in Nederland. De organisatie is al actief in China en Italië.

Andere invulling aan mobiliteit
Rotterdam staat voor grote uitdagingen. De stad groeit, ruimte wordt schaarser en de economie verandert. Het klimaat vraagt om andere keuzes én er ligt een ambitie om de stad gezonder maken. Daarom kiest de gemeente ervoor om nieuwe deelconcepten een kans te geven. Om de stad ook in de toekomst aangenaam en bereikbaar te houden voor Rotterdammers en bezoekers, moet mobiliteit een andere invulling krijgen. Auto delen kan een belangrijke rol spelen. Zo kunnen we met minder auto’s zuiniger omgaan met onze ruimte en met elektrische auto’s minder CO2 uitstoten.

Werking Share’ngo
Via de app van Share’ngo kunt u compacte en wendbare stadsauto’s boeken. Voor een maandtarief van 35 euro kunt u dagelijks 60 minuten in een deelauto rijden. Elk volgend uur kost 2 euro. Ook zonder abonnement kunt u een deelauto huren. De kosten zijn dan 0,28 euro per minuut. Er zijn ook bundels: 100 minuten voor 24 euro, 200 minuten voor 46 euro of 500 minuten voor 110 euro. Parkeren kan gratis in het servicegebied (nu nog beperkt tot het centrum) en alleen maar op een openbare parkeerplaats op de openbare weg. Gebruikers zijn minimaal 18 jaar oud en moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Lees meer op www.sharengo.nl.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.