Social media berichten bij storingen Spijkenisserbrug

Rijkswaterstaat test door middel van een pilot rond de Spijkenisserbrug of zij mensen sneller kunnen informeren bij een storing. De komende tijd wordt via social media als Instagram een bericht verspreid als er een storing is aan de Spijkenisserbrug.

Wanneer er storingen plaatsvinden op de Spijkenisserbrug, wordt er een bericht gedeeld via social media.

Doelgroep
De doelgroep van de pilot zijn vooral jongeren en specifiek scholieren die over de brug fietsen. Via social media krijgen ze een bericht wanneer er iets met de brug aan de hand is en er wordt een link naar de website gecommuniceerd, waar een ander reisadvies wordt aangeboden.

Wanneer de Spijkenisserbrug weer beschikbaar is, wordt dit gemeld. Dit gebeurt al via SMS, maar het doel van de pilot is om te kijken of specifieke doelgroepen beter te bereiken zijn via specifieke media.

De proef duurt van maandag 10 februari tot en met zondag 26 april. Naar verwachting worden er tijdens deze periode maximaal 5 keer berichten geplaatst. Rijkswaterstaat informeert op hun website ook over deze pilot.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.