Start pilot ‘probeer een elektrische bakfiets’

Vanaf 1 september start een pilot waarbij inwoners uit Dordrecht gratis vijf dagen lang een elektrische bakfiets mogen proberen. De e-bakfiets staat bij het Kinderdagverblijf Mijn Tweede Thuis en kan door iedereen online worden gereserveerd via de website van Ways2go. Het doel is om te onderzoeken of ouders, die eerst de kinderen wegbrengen en dan naar het werk rijden, verleid kunnen worden de auto te laten staan en de fiets te pakken. Als de pilot een succes is, wordt uitgebreid naar andere locaties.

Deze pilot maakt deel uit van een breder pakker aan mobiliteitsmaatregelen waar bewoners en bedrijven tijdens het groot onderhoud van de N3 gebruik van kunnen maken en is een initiatief van Rijkswaterstaat.

Probeer actie
Deze pilot is een afgeleide van de ‘probeer een e-bike actie’, een van de andere mobiliteitsmaatregelen tijdens het onderhoud van de N3. Bij de ‘probeer een e-bike actie’ kunnen bewoners in de Drechtsteden via www.Ways2go.nl bij een fietswinkel in de buurt voor vijf dagen een e-bike reserveren. Zo kunnen mensen goed uitproberen of de e-bike voor hen geschikt is, bijvoorbeeld om naar het werk te gaan. Deze actie is een succes; de uitprobeer e-bikes in Dordrecht zijn druk bezet. Een aantal mensen gaf aan de e-bike niet praktisch te vinden omdat ze daarmee de kinderen niet weg kunnen brengen. Zo ontstond het idee voor de ‘probeer een elektrische bakfiets’ pilot.

Mobiliteitsmaatregelen tijdens groot onderhoud N3

Naast de bovengenoemde acties kunnen automobilisten die nu regelmatig gebruik maken van de N3 met korting een (elektrische) fiets aanschaffen, mits ze die gebruiken om naar het werk te gaan. Bedrijven in de omgeving kunnen een mobiliteitsadvies op maat ontvangen, er is een communicatietoolbox N3 ontwikkeld en er kunnen e-bike probeerpools bij bedrijven worden ingezet. De mobiliteitsmaatregelen worden uitgevoerd door De Verkeersonderneming en het bedrijvenplatform SamenBereikbaar.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.