Terugblik: Het Rotterdams Mobiliteitscongres

Op een goed bezocht congres in het bruisende hart van Rotterdam ging het er op z’n ‘Rotterdams’ aan toe. Duidelijke -recht toe, recht aan- boodschappen voor de deelnemers. In niet mis te verstane woorden gaven een aantal prominente inleiders onder leiding van Cees Vingerling hun mening over één van de meest knellende problemen van deze tijd ”De mobiliteit en de bereikbaarheid van Rotterdam!”

Hoe samenwerking ons verder kan brengen.
De deelnemers vernamen op het congres uit de mond van de Nederlandse Consul-Generaal (Antwerpen) Bert van der Linden dat aldaar hetzelfde probleem speelt. Opstoppingen, files en slechte bereikbaarheid. Hij vertelde over de plannen op het niveau van de regering,-de regio,- en het stadsbestuur van Antwerpen. Maatregelen en plannen rondom mobiliteit. Inzet: 80% vermindering van broeikasgassen, het bedenken van alternatieven voor de auto en de verdubbeling van fietspaden. Onder het thema ‘combi-mobiliteit’ tracht men een visie op multimodale bereikbaarheid te ontwikkelen. De achterliggende vraag is: ’Hoe krijgen we mensen uit de auto?’ Tegen 2030 moeten 50% van alle verplaatsingen geschieden per fiets, openbaar vervoer, taxi of watertaxi. Een mooie casus voor Rotterdam! Moeten al deze zaken middels dwang worden gerealiseerd? Nee. “Bied vrije keuzes aan, stel de gebruiker centraal, ondersteun bij het kiezen voor alternatieven zowel aan werknemers als werkgevers, zorg voor gebruiksgemak en stimuleer groepsinitiatieven”, aldus van der Linden. Samenwerking met Nederland krijgt gestalte in het gezamenlijk inzetten van uitvoeringscapaciteit, het bundelen van innovatieve bouwmethodes en kennisuitwisseling van omgevingsmanagement.

De idealen, maar ook de overtuiging.
Prof. Dr. Derk Loorbach nam ons mee in zijn idealen, passie en drijfveren. “We lopen in Rotterdam aan tegen een aantal hardnekkige problemen”, aldus de hoogleraar. Wat is de mobiliteitstransitie? We moeten maatschappelijk overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering, in de mobiliteitssector moeten zelfstandige en vrijwillige innovaties plaatsvinden en -last, but not least- moet er een als ‘normaal’ te kwalificeren behoefte tot verandering zijn. Wat is de missie? In 2030 emissieloze deelmobiliteit in Rotterdam toegankelijk en betaalbaar maken. Gedeelde en schone mobiliteit moet de norm zijn, volgens Loorbach.

Bereikbaarheid voor een ieder en overal.
Ook Ruud Vat van ‘Neele-Vat’ en bestuurder bij VNO/NCW deed het woord. Hij waarschuwde voor teveel aandacht voor de bereikbaarheid van de binnenstad van Rotterdam. Ook de haven vraagt attentie. Doorstroming van het vrachtvervoer en de bereikbaarheid van de verschillende havenlocaties is een punt van aandacht. “Hoe krijgen we mensen de haven in als werknemer. Heel belangrijk voor de sector! Ze hebben vaak geen eigen mobiliteit. Het openbaar vervoer werkt niet in de afgelegen gebieden. We moeten dus flexibele vormen zoeken. Laten we vooral niet teveel ‘polderen’, maar concrete plannen en maatregelen nemen. Besluiten nemen!”, was zijn boodschap.

Verandering is gezamenlijk te bewerkstelligen
Petra de Jongh van Erasmus MC is één van de initiatiefnemers van het ‘Maastunnel overleg’. Deze verkeersader is een tijdje buiten gebruik geweest. Reden om als één van de grootste werkgevers in Rotterdam (ruim 14.000 werknemers) actief te participeren. En daar is het niet bij gebleven. Petra heeft allerlei zaken geïnitieerd. Binnen het Erasmus MC is er beleid geformuleerd voor medewerkers om de mobiliteit te verbeteren, zoals het stimuleren van mensen die overstappen naar openbaar vervoer. Nu komt nog maar 8% van de Erasmus MC populatie met de auto. “Wij maken het financieel aantrekkelijk om voor deze alternatieven te kiezen. Mensen worden hierdoor creatiever”, aldus Petra. Uiteraard doet het Erasmus MC er alles aan om ook de bezoeker (de patiënt en diens aanhang) beter te informeren. Een mooi voorbeeld van praktisch en pragmatisch denken en doen!

Samen moeten we zorgen voor echte verandering.
Als laatste kwam Roger Demkes aan het woord. De directeur -van zoals het in de volksmond weleens wordt genoemd- ‘De filebestrijders organisatie van de Rotterdamse regio’. Maar ‘De Verkeersonderneming’ doet meer, veel meer. Zij zoeken naar ‘mobiliteitsgeluk’, naar samenhang tussen werkgevers en de overheid, naar eigen initiatief en gemeenschappelijk belang. “Wij trachten bij te dragen aan het besef dat overheid en bedrijfsleven samen de regio bereikbaar moeten houden. Wij zoeken die samenwerking en stimuleren en steunen ieder initiatief op dit terrein. Ons initiatief ‘ways2go.nl’ is daar een voorbeeld van. Wij zoeken heel concreet naar het met elkaar oplossen van de file- en mobiliteitsproblematiek. Gedragsverandering ontstaat pas als er bewustwording en acceptatie ontstaat. Daar willen we de komende tijd aan werken!”

Kortom, een geslaagd congres onder leiding van Cees Vingerling en een gedegen voorbereiding en organisatie van de initiatiefnemers. Een mooi voorbeeld hoe samenwerking met verschillende partijen zoals ‘De Verkeersonderneming’, VNO-NCW en Port of BUSINESS het verschil kan maken. Een mooi Rotterdams initiatief!

Dit artikel is partnernieuws en is geschreven door Jurgen Klapwijk van Port of BUSINESS

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=FYDXiTqfyGI[/embedyt]

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.