Twee extra verkeerscamera’s op de A15 Sliedrecht

7 oktober 2021


Sinds kort staan er op twee locaties extra verkeerscamera’s op de A15, bij de aansluiting Sliedrecht-West en tussen de aansluitingen Sliedrecht-Oost en -West. Deze verkeerscamera’s worden ingezet om het verkeer te monitoren en de doorstroming in de gaten te houden. Wegverkeersleiders van Rijkswaterstaat en de BEREIK! Regiodesk in de Verkeerscentrale in Rhoon hebben zo direct zicht op wanneer het druk wordt of als er een auto met pech langs de kant staat. Zij kunnen op basis van deze informatie bijvoorbeeld inschatten of het misschien nodig is om verkeer om te leiden.

Verkeer monitoren ten behoeve van doorstroming en verkeersveiligheid
Wegverkeersleiders monitoren continu het verkeer op de snelwegen in de regio. Bijvoorbeeld om tijdig een incident of pechgeval te signaleren. Hoofdreden daarvoor is natuurlijk de verkeersveiligheid. Maar het is ook voor de doorstroming belangrijk. Ieder verstoring van de doorstroming kan aanleiding zijn om maatregelen in te zetten. Des te eerder een wegverkeersleider een auto met pech langs de A15 ziet, des te sneller kan er op geanticipeerd worden door bijvoorbeeld hulpdiensten in te zetten en ook matrixborden in te schakelen.

De wegverkeersleiders hebben niet op alle delen van alle wegen zicht omdat er simpelweg niet overal camera’s staan. Op de A15 bij Sliedrecht was dat ook het geval, maar was er wel behoefte aan monitoring. Deze verkeerscamera’s registreren nadrukkelijk geen snelheden. Ze geven de wegverkeersleiders en ook de onderzoekers van De Verkeersonderneming de gelegenheid om het weggedrag te monitoren op de onlangs aangepaste rijstroken tussen Sliedrecht en Papendrecht. Rijkswaterstaat test de camera’s momenteel met behulp van een Rotakin pop. Lees hier meer over de testen.

Korte Termijn Maatregelen A15
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en provincie Zuid-Holland werken samen aan een MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A15 op de langere termijn te verbeteren. Parallel aan de Verkenning hebben zij samen met Rijkswaterstaat en de Drechtsteden een pakket maatregelen opgesteld voor minder files op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem, de zogenoemde Korte Termijn Maatregelen A15 (KTM A15). Deze camera’s maken deel uit van dit bredere pakket aan mobiliteits- en verkeersmanagementmaatregelen op de A15 tussen Ridderkerk en Gorinchem die worden uitgevoerd door De Verkeersonderneming. Dit pakket richt zich er ook op zoveel mogelijk (logistieke) bedrijven en reizigers te enthousiasmeren en faciliteren om te kiezen voor ander vervoer of reizen buiten de spits.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.