Tweede elektrische bakfiets in Dordrecht

Probeeractie een succes
De pilot die op 1 september jl. startte met 1 elektrische bakfiets bij kinderdagverblijf Mijn Tweede Thuis in Dordrecht is een succes. De e-bakfiets is iedere week gereserveerd. Vanaf nu staat er daarom ook een probeer elektrische bakfiets bij kinderdagverblijf Zus & zo in Dordrecht. Inwoners kunnen de e-bakfietsen via de website van Ways2go reserveren en vijf dagen lang gratis proberen. Het doel is om te onderzoeken of ouders, die eerst de kinderen wegbrengen en dan naar het werk rijden, verleid kunnen worden de auto te laten staan en de fiets te pakken.

Deze pilot maakt deel uit van een breder pakker aan mobiliteitsmaatregelen waar bewoners en bedrijven tijdens het groot onderhoud van de N3 gebruik van kunnen maken en is een initiatief van Rijkswaterstaat.

Eerste ervaringen pilot
De pilot is net een maand onderweg, maar de reserveringen voor de elektrische bakfiets stromen binnen. Vanaf de start op 1 september tot eind oktober is de bakfiets al helemaal volgeboekt. In november zijn nog wel wat vrije weken te vinden. Er is bewust gekozen om te starten met 1 elektrische bakfiets om eerst te kijken of er überhaupt animo voor is. Nu dat er blijkt te zijn, wordt de actie uitgebreid met een andere locatie. De mensen die er gebruik van maken zijn veelal ouders met kinderen op het betreffende kinderdagverblijf.

Heeft u interesse in het proberen van een elektrische bakfiets, maar woont u niet in de buurt van een van de kinderdagverblijven? Vul dan het contactformulier in op www.ways2go.nl

Probeer actie
Deze pilot is een afgeleide van de ‘probeer een e-bike actie’, een van de andere mobiliteitsmaatregelen tijdens het onderhoud van de N3. Bij de ‘probeer een e-bike actie’ kunnen bewoners in de Drechtsteden via www.ways2go.nl bij een fietswinkel in de buurt voor vijf dagen een e-bike reserveren. Zo kunnen mensen goed uitproberen of de e-bike voor hen geschikt is, bijvoorbeeld om naar het werk te gaan. Deze actie is een succes; de uitprobeer e-bikes in Dordrecht zijn druk bezet. Een aantal mensen gaf aan de e-bike niet praktisch te vinden omdat ze daarmee de kinderen niet weg kunnen brengen. Zo ontstond het idee voor de ‘probeer een elektrische bakfiets’ pilot.

Mobiliteitsmaatregelen tijdens groot onderhoud N3
Naast de bovengenoemde acties kunnen automobilisten die nu regelmatig gebruik maken van de N3 met korting een (elektrische) fiets aanschaffen, mits ze die gebruiken om naar het werk te gaan. Bedrijven in de omgeving kunnen een mobiliteitsadvies op maat ontvangen, er is een communicatietoolbox N3 ontwikkeld en er kunnen e-bike probeerpools bij bedrijven worden ingezet. De mobiliteitsmaatregelen worden uitgevoerd door De Verkeersonderneming en het bedrijvenplatform Samen Bereikbaar.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.