Update werkzaamheden N3 via Toolbox

19 februari 2021


Rijkswaterstaat voert voor het groot onderhoud van de N3 werkzaamheden uit tussen de Copernicusweg en de A16 richting Breda. Hierbij worden ook de afrit Copernicusweg en de afrit Provincialeweg meegenomen. Voor het groot onderhoud hiervan is een meerdaagse afsluiting nodig. Weggebruikers moeten rekening houden met extra verkeershinder. Alle informatie  over de werkzaamheden en omleidingen zijn hier te vinden. Bedrijven in de omgeving van de N3 kunnen zich aanmelden voor de Toolbox N3 via het werkgeversplatform Samen Bereikbaar. In deze Toolbox staat alle actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen. Bedrijven die aangesloten zijn, ontvangen automatisch updates over de N3. 

 

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.