Van thuiswerken naar het Klimaatparlement

3 september 2021


Net als bij veel andere bedrijven werd er bij Tech Data ook ineens volop thuisgewerkt. Opmerkelijk is dat het bedrijf niet alleen een heel uitgebreid programma ontwikkelde om medewerkers geestelijk en fysiek vitaal te houden, ook werd al snel een thuiswerkvergoeding gegeven en werd het Klimaatparlement ingesteld. De centrale vraag daarin is wat Tech Data kan doen aan verduurzaming en aan het reduceren van CO₂?

“Net als bij ieder ander bedrijf bracht de oproep om thuis te gaan werken in maart 2020 ook bij ons een shock teweeg,” zegt Gert-Jan Duis, HR Manager bij Tech Data Nederland. “Vervolgens zijn we razendsnel aan de slag gegaan. Om alles goed te regelen voor onze medewerkers maar ook voor onze klanten. Door de crisis was er veel meer vraag naar technologische ondersteuning en dus naar onze IT-gerelateerde producten.” Tech Data koopt hardware, software en diensten bij leveranciers en verkoopt dat weer aan resellers zoals Mediamarkt en Amac. In Nederland is het bedrijf gevestigd in Bodegraven, Eindhoven en Tiel. In totaal werken er ongeveer 400 medewerkers. Wereldwijd zijn dat er circa 22.000.

Inzet digitale personal trainer
“Het was dus dubbel druk, maar zoals ze zo mooi zeggen ‘onder druk wordt alles vloeibaar’. En met zijn allen hebben we veel voor elkaar gekregen. Vanaf het begin was er veel aandacht voor de mensen die thuiswerkten en voor hun persoonlijke situatie. Alles bij elkaar hebben we een heel pakket aan maatregelen op touw gezet om medewerkers daarin te ondersteunen. We begonnen met een vitaliteitsprogramma waarbij een digitale personal trainer elk uur de medewerkers enthousiasmeerde om even in beweging te komen. En we installeerden apps om met elkaar een challenge aan te gaan op het gebied van lopen of fietsen.“

“Daarnaast was er een programma gericht op het mentale welzijn: hoe ga je om met de druk binnen het gezin, met financiële nood, met opgroeiende pubers, etc. Medewerkers konden desgewenst een consult met experts over deze problemen inplannen. Uit de enquêtes die we regelmatig onder medewerkers houden, bleek dat zij vooral het informele praatje bij het koffiezetapparaat misten. Een beetje humor en plezier zijn tenslotte de smeerolie van de organisatie. Daarom hebben we ook digitale bijeenkomsten met een hoge funfactor georganiseerd: denk aan een Bob Ross schilder workshop, een pubquiz en een back to the future memory spel. Hierin zaten allemaal afbeeldingen van feestende mensen op events en festivals met het idee ‘hou vol, straks kan dit weer’. Alles om de lol erin te houden en met elkaar in contact te blijven,” zegt Duis.

Collectiviteitskorting bij leverancier voor bureaus en stoelen
“Natuurlijk hebben we ook aandacht gehad voor de gezonde thuiswerkplek. Naast de juiste IT-materialen maakten we het mogelijk dat medewerkers op een fiscaal vriendelijke manier hun werkplek thuis konden inrichten. Medewerkers schaften deze producten via een bruto-netto regeling aan, waardoor het meubilair ook eigendom wordt van de medewerker.

Vroeger is een afgesloten hoofdstuk
Tech Data was een van de eerste bedrijven die een thuiswerkvergoeding aan het personeel uitkeerden. Duis: “We hebben de hoogte van de toeslag ingeschat op 32 euro per maand en achteraf blijkt dat een reële vergoeding. We zitten op het gemiddelde van wat andere bedrijven inmiddels ook doen. Daar bovenop kregen alle medewerkers begin dit jaar geheel onverwachts een stevige bonus als waardering voor het harde werken. Dat werd enorm gewaardeerd. Belangrijk is ons te realiseren dat deze veranderingen niet tijdelijk zijn. Vroeger is een afgesloten hoofdstuk. Daar gaan we niet meer naar terug, maar wat dan wel? Zeker is dat we hybride gaan werken. Hoe? Dat zijn we aan het uitzoeken. We willen ‘the best of both worlds’: de voordelen van het thuiswerken behouden én die van het op kantoor werken, want die zijn er ook. Hoe die verdeling precies zal zijn, weten we nu nog niet. Het gaat om de vragen: wat is realistisch, hoe halen we inderdaad het beste uit beiden en waar zijn onze klanten het meest mee gediend?”

Het Klimaatparlement
“Corona heeft ons ook doen beseffen dat er meer is dan hard werken. Zo hebben we in Benelux-verband het Klimaatparlement opgericht. Centrale vraag is wat we als bedrijf kunnen doen aan verduurzaming en aan het reduceren van CO₂? Een mooi onderwerp dat goed bij deze tijd past, kijk maar naar de opwarming in Canada en de overstromingen in Limburg. Ook een onderwerp dat prima past bij een bedrijf dat oog heeft voor de omgeving en dat willen we zijn. In het Klimaatparlement praten we met medewerkers van allerlei afdelingen hoe we kunnen verduurzamen. Daardoor hebben we een andere kijk op mobiliteit gekregen. En dit heeft ervoor gezorgd dat we daar concreet mee aan de slag zijn gegaan want daar is veel winst te behalen.”

“We zijn nu de laatste hand aan het leggen aan een paar grote en innovatieve veranderingen die verder gaan dan een paar zonnepanelen op het dak leggen. We gaan bijvoorbeeld ons wagenpark structureel verduurzamen. Daar ligt een grote nadruk op elektrisch rijden, maar ook op allerlei andere, alternatieve manieren van vervoer. We pakken onze afvalstroom aan, maar ook onze dienstverlening naar ons klanten breiden we uit. Daarmee faciliteren we een groen partnership. Ik verwacht hier voor het eind van het jaar alle details over te kunnen geven.”

Hoge medewerkerstevredenheid
“Als HR manager word ik erg enthousiast van al deze innovaties en verbeteringen vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf, de betrokkenheid van medewerkers én het onderscheidend vermogen naar onze klanten,” zegt Duis. “De medewerkers moesten aan dit nieuwe beleid wel even wennen, dat is bij alle veranderingen zo, maar het gaat snel. Het klimaat is in verandering en daarom willen we actief bijdragen aan verduurzaming. We staan aan de vooravond van een omslag in denken. Ook bij mij zijn de ogen geopend. Voorheen stond ik regelmatig vast in de file. Daar moet ik niet meer aan denken. Teams en Zoom waren er al lang maar we gebruikten het nooit. Nu is het niet meer weg te denken. Hybride werken, vitaliteit, anders omgaan met mobiliteit en met duurzaamheid, het is een pakket dat bij elkaar hoort en wat we zijn gaan omarmen. Het zijn de medewerkers die het verschil maken, zonder hen lukt dit niet. En zij waarderen onze aanpak, de medewerkerstevredenheid is de laatste twee jaar gestegen en het ziekteverzuim en personeelsverloop is gedaald. ‘Meaningful work’ is in goed Nederlands een steeds belangrijker onderdeel geworden van goed werkgeverschap. En dat is meer een meer een onderdeel van ons DNA geworden.”

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.