Verduurzamen wagenpark

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) starten in september drie adviseurs die u kunnen ondersteunen bij het duurzamer maken van uw personen-, bestel- en/of vrachtauto’s. Wilt u inzicht in hoe uw wagenpark te verduurzamen? Geef u dan snel op, want deelname is beperkt mogelijk.

Martijn Duijndam, Emile van Rijn en Jean-Paul de Poorter geven u inzicht in mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Aspecten waar zij naar kijken zijn onder andere: voertuigen, vervoerstromen, kosten op lange en korte termijn en duurzaamheidsprestaties en -ambities. Het

doel is bedrijven te prikkelen tot maatregelen om zoveel mogelijk CO2 en luchtverontreinigende emissies te reduceren en zo mogelijk ook kosten te besparen. De drie adviseurs trekken gezamenlijk op met de logistiek makelaars van De Verkeersonderneming.

De werkzaamheden lopen tot en met oktober 2019 en tot die tijd hebben zij de mogelijkheid om aan circa 30 veelal grote MKB bedrijven een advies uit te brengen. Daarna wordt de opgedane kennis en ervaring tot het eind van het jaar breder verspreid.

Interesse? Neem contact op met Anna Schouten link maken naar: anna.schouten@samenbereikbaar.nl

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.