Webinar Moving Traffic

13 maart 2018


Het project Moving Traffic heeft als doel om de aanwezige verkeersregelsystemen zoals verkeerssignalering, verkeerslichten, toeritdoseerinstallaties optimaal af te stellen en te laten samenwerken zodat de beschikbare regelruimte in het netwerk wordt benut ten gunste van de doorstroming voor het verkeer. De werkwijze, resultaten en leermomenten van dit project vormden de aanleiding om de kennis en ervaringen hierover te delen.  Onder de vlag van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW) is dit gedaan op 26 februari jl. in de vorm van een webinar. 

Bekijk hier het webinar terug.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.