Webinar Zero emissie stadslogistiek 010

15 december 2020


Samen op weg naar nul

Een van de onderdelen van het Klimaatakkoord is dat steden aan de slag gaan met zero emissie stadslogistiek. Doel is om in 2025 slim en schoon de stad Rotterdam in te gaan. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. De gemeente Rotterdam verduurzaamt haar eigen wagenpark waarmee ze publieke taken uitvoert, zoals ophalen van huisvuil en onderhoud van de openbare ruimte. Maar deze taak ligt ook bij het bedrijfsleven. Ook zij kunnen hun ritten efficiënter plannen en rijden met schonere voertuigen. Welke keuze wordt gemaakt verschilt per bedrijfssector en per logistiek systeem. Over dit onderwerp met het thema Samen op weg naar nul organiseerden de gemeente Rotterdam, de MRDH, TLN, evofenedex en De Verkeersonderneming op 9 december 2020 een webinar.

Ondanks dat de gemeente Rotterdam zelf ook haar eigen wagenpark verduurzaamt is het overgrote deel van bedrijfswagens in de stad in handen van particuliere bedrijven. Samen met hen heeft de gemeente een convenant afgesloten. Jan Robbert Albrechts, adviseur Mobiliteit gemeente Rotterdam: “Maar liefst 56 partijen uit de logistieke sector ondertekenden het ambitiedocument Convenant Zero Emissie Stadslogistiek. Hiermee verbinden zij zich aan allerlei concrete acties om het gezamenlijke doel te behalen en werken we toe naar de invoering van de ZES-zone in 2025. Die gezamenlijkheid is nodig want je moet het met elkaar doen. Om van elkaar te leren bijvoorbeeld om te voorkomen dat je leeg de stad weer uitrijdt, en om ervaringen uit te wisselen.”

Ondernemers stelden hoge eisen
Het convenant is geen opgelegd document. Albrechts: “Gezamenlijk met het bedrijfsleven is het convenant opgesteld. Bijzonder is dat de ondernemers zelf de eisen hebben opgeschroefd. Zo kozen zij zelf voor een grotere zone (liever dan een kleinere want dan moet je soms voor slechts 1 ritje emissie loos de stad in. Dat is niet handig. Ook wordt nu nagedacht over de laadinfrastructuur. Die infrastructuur is best een uitdaging. Vraag is of de ondernemers die op het eigen terrein willen of juist als systemen in de openbare ruimte. Het convenant is zo gemaakt dat zero emissie voor elke partij, ook voor de zzp’ers, haalbaar moet zijn.”

Haalbare afspraken
Judith Bokhove wethouder mobiliteit gemeente Rotterdam: “Om te komen tot nul uitstoot vraagt enorme inspanningen van het bedrijfsleven. Met het convenant maak je haalbare afspraken. Het is ontzettend fijn dat er al direct vanuit het bedrijfsleven zoveel enthousiasme is om aan de slag te gaan. Dat hadden we natuurlijk gehoopt maar dat het werkelijkheid is, is heel prettig. Vanuit de gemeente hebben we 2 miljoen euro vrijgemaakt om het bedrijfsleven te ondersteunen met een subsidieregeling: Lab Zero Emissie Stadslogistiek (ZES).” De regeling loopt tot 31 december 2022. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagproces is te vinden op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stadslogistiek.

Elektrisch vervoer is maatschappelijk vraagstuk
Een van de 56 organisaties die zich al vroeg aansloot bij het convenant Zero Emissie Stadslogistiek is C&H Euser transport uit onder andere Barendrecht. Daniel Spetter is er operationeel directeur en Henk Kolenbrander van De Verkeersonderneming sprak met hem.

Spetter: “C&H Euser transport bestaat al 100 jaar en is een echt familiebedrijf. We zijn ooit begonnen om met paard en wagen groente en fruit rond te brengen. Inmiddels zijn we werkzaam in verschillende segmenten: retail, pharma en fijnmazige distributie. Een familiebedrijf heeft vaak de blik vooruit gericht anders hadden we het ook niet zo lang uitgehouden. De stap naar zero emissie past daar prima bij.”

Met elkaar ambitie waarmaken
“We hebben gezien onze locatie een sterke binding met de stad Rotterdam. In de binnensteden moet iets gebeuren aan de uitstoot, zelf hebben we ook een duurzaamheidsvisie en in gesprekken met klanten merkten we dat die er ook voor open stonden. Dan komen ineens alle lijntjes bij elkaar. Want een ding is zeker: je hebt je klanten, je verladers, nodig bij dit proces. Die kan je er niet vroeg genoeg bij betrekken. Want met elkaar moet je de ambitie waarmaken. Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om een elektrische vrachtwagen aan te schaffen. Daar heb je partners bij nodig. Ons doel is om in 2021 met twee elektrische zware vrachtwagens te gaan rijden.”

Jullie kiezen er niet voor om de huidige vrachtwagens om te bouwen? Spetter: “We zijn geen innovators maar koplopers. We kopen dus nieuwe voertuigen om daarmee voorop te lopen in de ontwikkeling. De business case is nog niet florissant maar we doen het ermee en gaan gewoon starten.”

Geconditioneerd vervoer
“Een deel van onze ritten zijn geconditioneerd vervoer, bijvoorbeeld het transport van levensmiddelen. Dat heeft impact op het elektrisch vervoer, want in dat geval verbruikt niet alleen het rijden elektriciteit maar wordt ook energie geleverd aan de koeling. Dat vermindert de actieradius. Allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Gelukkig hebben de nieuwe elektrische wagens een actieradius van circa 200 à 220 kilometer. Dan kan je dus prima vanaf de rand van de stad de stad bevoorraadden,” meent Spetter.

Deelname aan convenant
“Het convenant is een mooie basis om gezamenlijk veel te leren de komende jaren. Gaan we alle ritten vanaf Barendrecht elektrisch rijden of laden we over aan de rand van de stad? Vragen die nog open staan. Van de gemeente vragen we vooral regelgeving en kaders en dat ze een gelijk speelveld creëren. Anders word je als bedrijfsleven uit elkaar gespeeld.”

Laadinfrastructuur
“De laadinfrastructuur is een echte uitdaging. De kosten ervan zijn lastig in te schatten maar zijn wel substantieel vooral als je nog maar 1 of 2 wagens hebt. Krijg je meer wagens dan drukt dat minder zwaar, maar zo begin je niet. Daarom zoeken we binnen het convenant ook samenwerkingen. Alles wat we leren wordt vervolgens gedeeld, ook de data die we op termijn krijgen.”

Is volledig zero emissie in 2025 haalbaar?
Spetter: “De vraag luidt eigenlijk: wat willen we als samenleving betalen voor schoon vervoer in de stad? Het ligt niet zozeer aan ons anders waren we ook niet toegetreden tot het convenant. De techniek zal goedkoper worden, de actieradius van de batterijen zal stijgen en ook de laadinfrastructuur zal op termijn aantrekkelijker geprijsd worden. Maar de restwaarde van de wagens is heel laag. Veel hangt dus af van de inzet van de voertuigen want het verbruik is laag. Dus als je de wagens veel kan inzetten, loont het de moeite. Het grootste risico is als een wagen er na een half jaar mee stopt, daarom sluiten we aan bij gerenommeerde merken. Maar het is en blijft ook maatschappelijk vraagstuk. Is dit wat we willen? Wat hebben we hier voorover?”

Meer weten over het convenant Zero Emissie Stadslogistiek kijk op www.logistiek010.nl

Hier kun je de talkshow en de workshops terugkijken en alle presentaties downloaden.
Als je (een van) de onderdelen bekijkt, abonneer je dan met één klik op het YouTube-kanaal van Logistiek 010, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van alle nieuwe bijdragen op dit kanaal.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.