Webinars MIRT-Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

Op 6 en 7 mei zijn er 4 online informatiebijeenkomsten over de stand van zaken van de MIRT-Verkenning A15 georganiseerd. Circa 120 geïnteresseerden namen deel. Bewoners, weggebruikers, bedrijven, overheden en andere belangstellenden luisterden tijdens de online bijeenkomsten het eerste uur naar een plenaire presentatie en konden daarna vragen stellen.

Bekijk hier het verslag en de presentatie.

Over ons

De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.