Over ons

Samen werken wij aan een betere bereikbaarheid

12,5 jaar expert op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit

12,5 jaar werken aan het verbeteren van bereikbaarheid en mobiliteit. We zijn begonnen toen de A15 naar de Rotterdamse haven op de schop ging, maar werken inmiddels voor de groot Rotterdamse en Drechtse regio. We hebben daarbij een focus op de reiziger en de korte termijn (wat kunnen we morgen al doen om de bereikbaarheid te verbeteren). Vanuit data-analyses kijken we naar oplossingen die effect sorteren. Met toegespitste acties en regelingen verleiden we reizigers, werkgevers en logistieke partijen tot minder verkeer tijdens de ochtend- en avondspits. Ook zetten we onze expertise in om mensen die helemaal niet mobiel zijn mobiel(er) te maken en hebben we oog voor duurzaamheid en schone lucht.

Samenwerken zit ons in het bloed. De Verkeersonderneming is een samenwerkingsorganisatie tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Ook werken we nauw samen met de gemeenten in de regio’s en partners zoals Samen Bereikbaar en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. We werken met een team professionals, sommigen afkomstig van een van de samenwerkingspartijen, anderen worden extern ingehuurd om zo optimaal gebruik te maken van de laatste kennis en kunde in dit werkveld.

We voeren voor diverse partijen projecten uit. Zo werken we samen met gemeenten aan de Korte Termijn Aanpak 2020, helpen we Rijkswaterstaat met mobiliteitsmanagement bij het groot onderhoud van de N3, zetten we ons in voor een goede doorstroming op de A15 onder de vlag van de Korte Termijn Maatregelen A15 vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid–Holland en Drechtsteden en zijn we projectleider van het MaaS project in de regio Rotterdam–Den Haag.

Samen met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland hebben we een campagne Ways2go die informatie geeft over bereikbaarheid, thuiswerken en duurzaamheid en probeeracties uitzet onder bewoners, medewerkers en werkgevers in heel Zuid-Holland.

Onze resultaten in een compact magazine

In de afgelopen jaren heeft De Verkeersonderneming de handen uit de mouwen gestoken op het gebied van slimmer en duurzaam reizen. In onze Results! komen onze diverse projecten en resultaten uit de afgelopen jaren aan bod. Verder leest u over onze campagnes en delen moederorganisaties en werkgevers hun visie op mobiliteit.

Results! 2020

Results! 2019

Results! 2015-2018

Results! 2014

De reiziger centraal

De Verkeersonderneming startte in 2017 met het opzetten van een mobiliteitspanel waarin reizigers in de regio kunnen meedenken over mobiliteitsvraagstukken, regelmatig worden geïnformeerd over nieuwe acties en diensten en hun mening kunnen geven over onderwerpen die raakvlakken hebben met mobiliteit. Inmiddels denken meer dan 5000 reizigers actief mee over vraagstukken die voor hen relevant zijn.

Zij wonen en/of werken allemaal in de Zuid-Hollandse regio. Sommigen gaan met de auto, anderen met de fiets of het openbaar vervoer en weer anderen hebben geen of weinig beschikking over vervoer. Zij denken mee over mobiliteit in specifiek de wijk of plaats waar ze wonen of over de route die zij vaak gebruiken.

De respondenten uit het panel zijn reizigers die eerder hebben meegedaan aan een actie van de verkeersonderneming, zijn geïnteresseerd in het onderwerp mobiliteit en reizen of zijn geworven via campagnes.

“Door het panel van De Verkeersonderneming word ik als een van de eerste op de hoogte gebracht van interessante aanbiedingen. Dat ik daar een aantal vragen voor moet beantwoorden, vind ik geen probleem.” – Johannes Groenendijk, respondent Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming

Data die met de onderzoeken worden verzameld worden gebruikt voor doorontwikkeling van onze diensten met als doel de verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid en de reisbeleving te verbeteren.

Het waarborgen van de privacy van onze panelleden staat bij hoog in het vaandel. Dit betekent dat wij handelen volgens De Algemene verordening gegevensbescherming en hebben een aantal beveiligingen hebben ingebouwd om de privacy van de mensen in het panel te garanderen.

Naast onderzoek voor eigen inzichten, schakelen ook andere overheden uit de regio de hulp van het Mobiliteitspanel in.