4. Parkeervoorzieningen voor vrachtwagens

Alle snelwegen in en rond Rotterdam (A13, A15, A16 en A20) worden intensief gebruikt door vrachtwagens, ook in de spits. Wanneer vrachtwagens meer gespreid over de dag rijden, maakt dat de piekmomenten kleiner en wordt de logistiek efficiënter. Tegelijkertijd hebben gemeenten en omwonenden veel overlast van vrachtwagens die ‘wildparkeren’. Daarvoor moet een oplossing worden gevonden die op regionale schaal voor meer parkeervoorzieningen voor vrachtwagens zorgt, het liefst met een spitsmijdend effect.

Het idee:

  • bestaat uit een parkeeroplossing die voor chauffeurs betaalbaar is en aansluit bij hun wensen en behoeftes;
  • vermindert ‘wildparkeren’ en overlast van ‘kamperende’ chauffeurs.

mvi-4-3

Extra informatie

De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), RWS en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zien een gezamenlijk regionaal probleem betreffende het vrachtwagenparkeren. Zowel in het Havengebied, binnen diverse gemeenten alsmede op diverse verzorgingsplaatsen langs rijkswegen worden we geconfronteerd met langdurig verblijvende en kamperende chauffeurs zonder vaste vestigingsplaats. Dit staat een regulier gebruik van onder andere de verzorgingsplaatsen en gemeentelijke parkeerplaatsen in de weg. Daarnaast levert dit veel overlast op in de vorm van verkeers- en sociaal onveilige situaties, onhygiënische toestanden en verstoring van de openbare orde.

In het programma Beter Benutten is in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het realiseren van ‘truck parkings’ langs de A15. De chauffeurs kunnen in de Waalhaven en in de Botlek 24 uur per dag, 365 dagen per jaar terecht op één van de drie parkings. Overdag is het parkeren gratis. Vrachtwagenchauffeurs die er tijdens de spits (tussen 15.00 en 18.00 uur) parkeren profiteren van extra’s. Klik hier voor achtergrondinformatie en enkele voorbeelden voor truck parking.