Programma Congres Denken Doen Delen

Donderdag 4 maart 2021

Tijdstip: van 15.15 – 17.30 uur

15.15 uur Inloop webinar
15.30 uur Welkomstwoord moderator Elske van de Fliert

Film De reiziger centraal

15.40 uur Gedragsexpert Koos Tamis over doorgaan met thuiswerken

Koos Tamis is senior adviseur bij het Behaviour Insights Team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (BIT IenW). Dit team helpt IenW-onderdelen om gedragskennis te benutten bij de ontwikkeling van beleidsmaatregelen op het gebied van mobiliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie. BIT adviseerde over het bestendigen van thuiswerken en video-vergaderen voor de toekomst en wat daarvoor binnen organisaties nodig is.

 

15.55 uur Deelsessies

1.      Logistiek, Slimmer en schoner naar de Next Level door denken, doen delen!

Door ervaringen te delen,  kunnen we van elkaar leren. Laten we elkaar voorzien van tips en learnings om morgen in de praktijk goede initiatieven voort te zetten en minder goede initiatieven te verbeteren. In samenwerking met diverse partijen kunnen we de maatschappelijke vraagstukken, Slimmer en Schoner, naar een next level brengen.

3 gastsprekers nemen u mee naar de next level:

Nathan Dane – Vlot Logistics
Paul Swaak – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Jos Streng – Gemeente Rotterdam

We werken deze middag toe naar concrete actiepunten waar u morgen en overmorgen mee aan de slag kan. Daarnaast staat deze middag in het teken van samenwerking: we zoeken verbinding met elkaar zodat we elkaar weten te vinden in onze dagelijkse praktijk.

Met wie:
De makelaar(s), bedrijven, zusterorganisatie en overheden. De personen zijn we nog mee in gesprek, kunnen we nu nog niet bevestigen.

2.       Hoe kan je het beste reisgedrag beïnvloeden? Dat is de vraag. We gaan met de deelnemers in gesprek over wat hun gouden tips zijn. Zo verzamelen we met elkaar een paar super belangrijke en heel concrete tips over hoe je dat doet: veranderen van mobiliteitsgedrag. Deze sessie wordt georganiseerd door De Verkeersonderneming in samenwerking met Joris Kessels van Rijkswaterstaat.

3.       Succesvolle fietsacties

Sinds jaar en dag zetten we de fiets in als alternatief voor de auto, maar wat zijn nu succesvolle fietsacties? Wat heeft gewerkt en wat ook vooral niet? Deze sessie wordt georganiseerd door Rik van der Graaf van De Verkeersonderneming en Jos Smulders van de provincie Utrecht.

4.       Werkgevers en thuiswerken.

“Corona heeft ons geleerd wat we ‘op papier’ al wisten, bij minder verkeer nemen de files exponentieel af. Veel werkgevers pleiten voor ‘het nieuwe hybride werken’, maar hoe organiseer je dat voor de lange termijn. Aan de hand van een praktisch werkboek gaan we met elkaar in gesprek, delen kennis en geven de bouwstenen zodat u direct morgen aan de slag kunt. Dit doen we in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.”

5.       Rijgedrag

Wat gebeurt er als je automobilisten on trip rij-adviezen geeft over bijvoorbeeld gebruik maken van weefvakken? Volgen ze dit op? En doet dat iets met de doorstroming?

6.       Datagedreven verbeteringen

Het is hot en staat hoog op prioriteitenlijstjes van overheden en uitvoeringsorganisaties. Maar wat betekent dat eigenlijk? Hoe werkt dat in de praktijk?

7.       Handelingsperpectief en mobiliteitstransitie

Hoe krijgen we de zachte kant van mobiliteit op de kaart bij het BO MIRT? Deze sessie wordt georganiseerd door Stephanie Akkaoui Hughes van De Verkeersonderneming, Els van den Broeck van Mobiel21 en Ferry Smith van de Mobiliteitsalliantie.

8.      Onderwijsaanpak

Onderwijsaanpak. Een interactieve workshop met gebruik van de Mentimeter om via stellingen kansen te zien om gedragsverandering bij studenten te realiseren, zodat we post-corona geen nieuwe hyperspits in het OV meer krijgen. De workshop wordt verzorgd door Patrick Bouman, De Verkeersonderneming, Rob Soeters, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en Helma Krekels, Groningen Bereikbaar.

16.40 uur Gastspreker: Geert Kloppenburg. Hoe ontwerp je de bereikbaarheid in de stad van de toekomst?
17.00 uur Toekomst Bereikbaar Zuid-Holland