Projecten rijgedrag en doorstroming

“Goed rijgedrag is goed voor de doorstroming”.

Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Tijd voor De Verkeersonderneming om samen met marktpartijen meer grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot en met december 2017 onderzoeken SD Insights, ULU en Flitsmeister hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is en hoe dat bijdraagt aan een betere doorstroming.

Rotterdam als pilotgebied
De Verkeersonderneming deed in februari 2017 een aanbesteding met het doel van Rotterdam een pilotgebied te maken als het gaat om rijgedrag.

De vraagstelling luidt:
Is goed rijgedrag meetbaar te maken? Hoe en wat heb je daar voor nodig? Is het rijgedrag van automobilisten met mobiele apps te beïnvloeden? Wat werkt dan wel en niet? Kun je het rijgedrag zo beïnvloeden dat iemand een “betere” rijder wordt? En heeft dat dan effect op de doorstroming (lees: minder files)?

hh
Lees hier meer over de pilot van SD Insights

ULU
Lees hier meer over de pilot van ULU

Flitsmeister
Lees hier meer over de pilot van Flitsmeister

Lees hier meer over de pilot van de ANWB