Werkgeversaanpak

De noodzaak om met elkaar aan de slag te gaan wordt steeds groter. De komende jaren worden er in Rotterdam ruim 50.000 woningen bijgebouwd met alle aantrekkende mobiliteit van dien. In de gehele Randstad gaat het over zo’n 240.000 woningen. Daarnaast zijn veel wegen, bruggen en tunnels (Van Brienenoordbrug, A15, Heinenoordtunnel, etc.) aan een grote onderhoudsbeurt toe, wat ook de nodige vertragingen en files met zich mee brengt. En dan is er nog de reguliere toename van het verkeer. Kortom: er is werk aan de winkel want als we niets doen, staan we allemaal stil. Voor een internationale stad als Rotterdam die zo afhankelijk is van vervoer een ramp!

Meer alternatieven voor de auto dan ooit

Hoewel de files de komende jaren niet mee zullen vallen, is er ook reden tot optimisme. Per jaar zien we de mogelijkheden om over te stappen op ander vervoer dan de auto in de spits veel groter worden. Het centrum van Rotterdam heeft een uitstekend netwerk van metro, bussen en trams. Waar medewerkers een afstand van 7,5 kilometer fietsen (enkele reis) gewoon vinden is die afstand met de e-bike nu verdubbeld en met de supersnelle Speedpedelec is een afstand tot 30 à 40 kilometer goed te doen. Daarnaast zien we steeds meer mensen gebruikmaken van deelvervoer: deelauto’s, deel (e-)scooters en deel (e-) fietsen. Het is niet alleen allemaal aanwezig in Rotterdam, maar dit deelvervoer is ook aanwezig op het transferium in de haven.

Deze vervoermiddelen hadden we tien jaar geleden nog niet voorzien en waarschijnlijk kunnen we het vervoer van over tien jaar ook niet goed voorspellen. Maar er gebruik van maken als het er is, en het onder de aandacht brengen, kan natuurlijk wel. En dat doen we dan ook in ons Mobility Lab waar we startups met nieuwe en frisse ideeën volop de ruimte geven om te testen in de praktijk om zo op te schalen. www.mobilitylab.nl

Werkgeversaanpak: lessons learned

Vanaf de oprichting heeft De Verkeersonderneming contacten opgebouwd met werkgevers en is samen met hen aan de slag gegaan met de beste oplossing. De redenen waarom werkgevers aan de slag gaan met mobiliteitsmanagement zijn:

 • Sense of urgency, de werkgever is slecht bereikbaar voor medewerkers, klanten en leveranciers;
 • Vanuit duurzaamheid; neemt sterk toe;
 • Vanuit vitaliteit van de medewerkers, daling ziekteverzuim;
 • Vanuit commerciële motieven: scoort beter bij aanbesteding;
 • Vanuit financiële motieven: ander vervoer is goedkoper;
 • Verhuizing naar locatie met minder parkeerplekken en minder werkplekken.

Resultaten werkgeversaanpak afgelopen jaren

Door de werkgeversaanpak zijn: circa 170.000 medewerkers, 5.500 bezoekers en 1.700 bedrijven geïnformeerd over mobiliteitsmanagement. Deze bedrijven zijn bereikt met onze communicatiekanalen, bijeenkomsten en werkbezoeken. 10% van deze bedrijven is actief aan de slag gegaan om hun mobiliteit te ‘verslimmen’ en te verduurzamen. We hebben nu 170 direct betrokken bedrijven, goed voor 75.000 medewerkers en 20.000 bezoekers.

Maastunnelalliantie: 74 betrokken werkgevers en publiekstrekkers, circa 6,5 miljoen bezoekers/jaarbasis.

Platform Samen Bereikbaar: 57 aangesloten organisaties (circa 13.500 medewerkers en alle ondernemersverenigingen in BAR en Drechtsteden)

De 10 doelen van de R10

 1. Naast bereikbaar ook duurzaam

Samen met het bedrijfsleven brengen we in Rotterdam (haven, stad en regio) een beweging op gang aangaande slimme, duurzame mobiliteit. Dit doen wij door synergie te zoeken tussen ‘duurzaamheid’ en ‘bereikbaarheid’. We zoeken daarbij aansluiting bij het Klimaatakkoord (landelijk en in het bijzonder dat van Rotterdam), zodat we bij de werkgeversaanpak naast spitsmijdingen nu ook inzetten op het verduurzamen van mobiliteit (focus op CO2 reductie).

 1. Uitbreiding R10 community

Onze 170 actief betrokken bedrijven verhogen we met 15% naar 195 direct betrokken bedrijven;

 1. Activeren individuele (logistieke) werkgevers

We activeren individuele werkgevers en logistieke organisaties om daadwerkelijk stappen te zetten naar slimme en duurzame mobiliteit. De inzet van De Verkeersonderneming is die van ‘enabler’ om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en om partijen met elkaar te verbinden zodat de transitie naar structurele gedragsverandering versneld wordt.

 1. Minder vrijblijvend

De focus van de werkgeversaanpak ligt op het vastleggen van afspraken (de vrijblijvendheid eraf). Binnen Samen Bereikbaar hebben we daar goede ervaringen mee opgedaan.

 1. Verdere alliantievorming

In het centrum van Rotterdam bouwen we de Maastunnel Alliantie verder uit. In de BAR en Drechtsteden wordt dit jaar ingezet op vergroten van aangesloten leden en het bereiken van 10% uit de spits, met het platform Samen Bereikbaar. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam bouwen we een Alliantie rond het Transferium Maasvlakte.

 1. Inzet toolboxen

Nieuw is dat wij toolboxen ontwikkelen. Een toolbox is een pakket voor bedrijven, met daarin verschillende probeeraanbiedingen voor bijvoorbeeld openbaar vervoer en fiets en informatie en tips over flexibel werken, (fiscale) werkgeversregelingen, deelmobiliteit, optimaliseren van first en last mile (vb. pendelbussen en deelfietsen). Hiermee krijgt de werkgever inzicht in mogelijkheden.

 1. Inzet impactanalyse

Een impactscan maakt voor een organisatie inzichtelijk gemaakt hoe groot de impact van bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en veranderingen in de omgeving zijn. Het gaat om de impact voor medewerkers, bezoekers en leveranciers op het moment dat gedragsverandering niet plaatsvindt.

 1. Themabijeeenkomsten

De afgelopen jaren hebben we gebouwd aan het R10 netwerk. Deze community bouwen we verder uit. Samen met VNO NCW regio Rotterdam nodigen we 2x per jaar ruim 500 ondernemers uit voor de R10 inspiratiebijeenkomsten. In mei 2019 waren 180 ondernemers aanwezig bij een bijeenkomst met als thema duurzame mobiliteit. Deze bijeenkomst is gericht op kennisdeling en het delen van best practices. Het zakelijk communicatieplatform “Port of Business” gebruiken we om communicatie massaal te maken (ruim 10.000 contacten). Daarnaast heeft het R10 netwerk in alle gebieden een ambassadeur, zodat we voor Groot Rotterdam een daadkrachtige community verder uitbouwen. En we organiseren samen met werkgevers minimaal 2 rondetafelgesprekken met elk 10 werkgevers over een actueel thema.

 1. Een nieuwe campagne

Met een nieuwe campagne die nog meer dan voorheen is gericht op werkgevers en een uitgebreid laagdrempelig probeeraanbod voor werkgevers en werknemers laten we hen ervaren hoe het is om anders te reizen. Een mooie eerste stap op weg naar gedragsverandering.

 1. Publiciteit massaal maken

We zetten in op bekendheid van onze werkzaamheden door advertorials en free publicity.

 

Flyer samenwerken met werkgevers