RITS

Met RITS zijn vervoerders efficiënter

Dezelfde hoeveelheid goederen vervoeren maar dan met minder voertuigen en met minder kilometers. Dat is pas efficiënt! Vervoerder die RITS hebben geïmplementeerd in hun planningssystemen kunnen zo efficiënt zijn. RITS staat voor: Reistijdverwachtingen in Transportmanagement. Het doel van RITS is het stimuleren en realiseren van implementaties van reistijdverwachtingen bij wegvervoerders. Met RITS kunnen bedrijven ook beter rekening houden met files waardoor ze hun voertuigen nauwkeuriger kunnen volgen en plannen. Daarmee wordt bespaard op personeelskosten en overuren en krijgen hun klanten een nauwkeurige en betrouwbare aankomsttijd.

RITS en De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is niet de partij die de planningssystemen op de markt brengt of de partij die het planningssysteem bij u implementeert. De Verkeersonderneming heeft tot doel de wegen in en rondom Rotterdam bereikbaar te houden en weggebruikers goed te informeren over de situatie op de weg. Daarom heeft De Verkeersonderneming de samenwerking gefaciliteerd tussen vervoerders, marktpartijen die planningssoftware aanbieden en marktpartijen die reistijdverwachtingen kunnen berekenen. Aanbieders van verkeersinformatie, aanbieders van transport management systemen en vervoerders hebben gezamenlijk geïnvesteerd in pilots waarbij de diensten zijn geïntegreerd in planningsystemen en zijn toegepast door vervoerders.

Een tweede reden om te starten met RITS is dat de wegbeheerders (Het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat) hun data gingen leveren aan het NDW. Daarmee kwam voor alle belangrijke wegen in de regio informatie beschikbaar over doorstroming en vertragingen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was geïnteresseerd in het verkennen van de spitsmijdende effecten van het gebruik van de verkeersinformatie door de logistieke sector.

In het project RITS zijn pilots uitgevoerd bij 20 vervoerders waarbij de reisverwachtingen worden berekend op basis van historische file-data en/of op de combinatie van historische data en het actuele verkeersbeeld. De verwachtingen op basis van historische reistijden wordt door vervoerders gebruikt voor het opstellen van de planning (voor de volgende dag of een tijdstip minimaal 4 uur vooruit). Het gaat dus om diensten die informatie geven over de te verwachte extra reistijd op een bepaald traject en tijdstip. Deze informatiediensten stellen planners in staat om een robuuste en realistische planning op te stellen waarbij al rekening is gehouden met de vertragingen door dagelijks terugkerende files. De verwachtingen op basis van historische reistijden in combinatie met actuele wordt door vervoerders gebruikt voor het monitoren van de uitvoering van ritten en het bijsturen van de planning (voor de komende twee uur). Deze informatiediensten stellen planners in staat om chauffeurs vroegtijdig te informeren over onverwachte knelpunten en vertragingen en, indien mogelijk, de ritopdracht aan te passen.

Resultaten

RITS heeft er in het algemeen voor gezorgd dat vervoerders efficiënt en betrouwbaarder kunnen plannen omdat planners geen inschatting meer hoeven te maken voor de reserves die in de planning moeten worden opgenomen om de vertragingen door files op te vangen. Ook kunnen de verwachtte aankomsttijden van de ritten beter worden afgestemd met ketenpartijen en kunnen chauffeurs nauwkeuriger worden aangestuurd bij incidenten. Bij nieuwe tenders kan de vervoerder beter en gerichter de kostprijs voor het nieuwe ladingpakket bepalen.

In de pilots is aangetoond dat in distributievervoer forse kostenbesparingen (tot 20%) haalbaar zijn. In het containervervoer kunnen bedrijven bij volledige toepassing van alle mogelijkheden van RITS tussen de €230 en €6.270 per vrachtwagen per jaar besparen. Per planner kan dit oplopen tot een besparing van €13.100. De totale jaarlijkse besparing per bedrijf loopt uiteen van €8.250 tot €74.200 per jaar.

Omdat de bedrijven verschillen en RITS diverse toepassingsmogelijkheden kent, zijn de besparingen per bedrijf onderling niet vergelijkbaar. De bandbreedte van de uitkomsten is afhankelijk van:

– De aanwezigheid van tijdvensters en andere tijdafspraken,
– De mate waarin chauffeurs worden aangestuurd door de planners,
– De flexibiliteit van klanten voor wat betreft aangepaste aankomsttijden,
– De huidige stiptheid van de vervoerder (met name bij te vroege aankomsttijd), en het soort goederen dat vervoerd wordt.

Cases:

– Visser Duiven http://www.ttm.nl/nieuws/visser-duiven-slaat-munt-verkeersinfo/57671/
– CB Logistics (voorheen Centraal Boekhuis) http://www.logistiek.nl/distributie/nieuws/2011/11/centraal-boekhuis-past-congestion-patterns-in-ritplanning-toe-10153656
– Hollander Barendrecht

Deelnemende bedrijven

Vervoerders container en tanklogistiek

– JgT
– Overbeek Transport
– GTO-Hebra
– Samskip van Dieren Maritiem
– Kamps Transport
– TSI Road Cargo
– Bultsma Transport
– Bouwman Logistics
– Bontrans
– JVB Logistics
– H&S Groep
– Den Hartogh Logistics

Vervoerders distributie en andere lading

– Transport Arie Kreuk
– Breedijk Autotransport
– DHL Freight
– CB Logistics (Centraal Boekhuis)
– Dijco
– Hollander Barendrecht
– Versteijnen Logistics
– Visser Duiven

Leveranciers van TMS en Planningsystemen:

– Ortec (www.ortec.com) contactpersoon: Theodoor Torn
– AKB (www.akb-traccplanning.com) contactpersoon: Robert Blok
– Ixolution (www.ixolution.com) contacpersoon: Kornee Scherrenburg
– Transis (www.transis.nl) Contactpersoon: Martijn Nederend
– TANS (www.tans.net) Contactpersoon: René Knapen
– BPA (www.bpaweb.nl) Contactpersoon: Arjan Bunk
– Inforit (www.inforit.nl) Contactpersoon: Majodi Ploegmakers
– Erniesoft (www.erniesoft.nl) Contactpersoon: Marco Niekerk

Verkeersinformatieleveranciers:

PTV/Adapticon
Here/Navteq
Tenuki
Modelit
Fileradar
BeMobile

Meer weten?

Meer weten? Wilt u ook het RITS systeem implementeren in uw planningssysteem, neem dan contact op met een van bovengenoemde leveranciers van planningssystemen. Wilt u meer weten over het efficiënter plannen neem dan contact op met Thierry Verduijn, thierry.verduijn@verkeersonderneming.nl