Verkeersvoorspellingen

regiodesk-met-voorspelapplicatie-open

Naast de bekende dagelijkse files tijdens de spits ontstaan er ook veel incidentele files door bijvoorbeeld ongelukken, evenementen, enz. Deze files zijn veelal onvoorspelbaar, waardoor het lastig is om er tijdig en adequaat op in te spelen met bijvoorbeeld verkeersinformatie en omleidingsroutes.

Rijkswaterstaat, BEREIK! en De Verkeersonderneming startten daarom het innovatieve project ‘Praktijktoepassing Verkeersvoorspelling regio Rotterdam’.

Met een speciaal ontwikkeld systeem dat gebruik maakt van zoveel mogelijk verkeersdata wordt het verloop van de file ‘voorspeld’. Dit inzicht helpt de wegverkeersleiders van de Regiodesk en de Verkeersmanagementdesk in de Verkeerscentrale Rhoon keuzes te maken in de inzet en timing van maatregelen. Zo kan besloten worden om al tijdig het verkeer om te leiden en daarmee de impact voor de weggebruikers te verkleinen. Beoogd resultaat is minder lange files en reistijdverlies.

voorspelling-omleidingsroute

De praktijkproef is medio 2016 afgerond en geëvalueerd. Vanwege de positieve ervaringen is besloten het gebruik van de verkeersvoorspeller tot eind 2018 te verlengen. Dit jaar start de doorontwikkeling van versie 2.0 van de voorspeller. Daarin zal onder andere de kwaliteit van verkeersvoorspellingen op het onderliggend wegennet worden verhoogd door gebruik te maken van Floating Car Data. Ook zal contextinformatie worden toegevoegd (twitterberichten, 112 meldingen, weersgegevens, enz.) om incidenten beter en sneller te kunnen analyseren. Daarnaast zal het netwerk aan de Noordzijde verder worden uitgebreid (regio Den Haag) vanuit de behoefte van de gemeente den Haag en de provincie Zuid-Holland.